Ukončené verejné obstaráanie

 

OBCHODNA VEREJNA SUŤAŽ na nájom majetku BBSK v správe SOŠPg Lučenec za účelom zriadenia školského bufetu.