Denné štúdium:

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

 

03.12.2022

9:00-9:40  Informácia o škole 

    –  riaditeľ školy Mgr. Ondrej Nociar

Ukážka priebehu „talentových skúšok“

9:40-10:00 výtvarná výchova – kresliareň

10:05-10:25 hudobná výchova– IV.A

10:30-10:50 literárna a jazyková výchova – IV.A

10:55-11:15 telesná výchova – telocvičňa