COVID-19 Nástup do školy

Vážení rodičia, žiaci SOŠPg Lučenec.

BBSK v rámci zaočkovanosti proti vírusu COVID-19 spúšťa kampaň OČKOVANIE NA VAŠEJ ŠKOLE. Záujemcovia o očkovanie z radov žiakov a rodičov sa nahlásia u svojho triedneho učiteľa do 9.9. 2021 cez edupage, príp. telefonicky. Neplnoletí žiaci, ktorí majú záujem o očkovanie musia povinne prísť so zákonným zástupcom. Záujemcov škola nahlási cez web aplikáciu. O ďalšom postupe budete priebežne oboznámení v najbližších dňoch.

S pozdravom Ondrej Nociar, riaditeľ

 

Vážení študenti SOŠPg, rodičia.

V prílohe si nájdete Vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré zákonný zástupca vypíše a podpíše. Plnoletý žiak to urobí sám. Spomínaným dokumentom sa preukáže v škole.
Prílohu 2 tvorí Oznámenie o výnimke z karantény.

Touto cestou žiadam rodičov aj o zabezpečenie 2 rúšok na dieťa a deň.

Všetky dôležité oznamy budú uverejnené na viditeľnom mieste aj na webstránke školy www.pasalc.wbl.sk a fb profile školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec.

S pozdravom Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ školyStiahnuťStiahnuť