ERASMUS + KA2 – 2017/18‚ Česká republika

Začiatkom apríla tohto roku nás návštevou poctili ,a vlastne ju nám vrátili, žiačky z partnerskej školy SOŠ Pedagogickej z Prahy. Boli u nás osem dní a tiež pracovali s deťmi V MŠ, ako my u nich. V MŠ Herzova ul. odohrali svoje divadelné rozprávkové predstavenie Čtyři pohádky o drakovi, ktoré sa stretlo s peknou odozvou. Na základe rozprávky potom žiačky pracovali s deťmi s rôznymi aktivitami.

V popoludňajších hodinách sme s nimi navštívili Zámocký hotel v Haliči, Fiľakovský hrad, Mestské múzeum v Lučenci, Múzeum SNP a Divadlo Na rázcestí v Banskej Bystrici.

                                                                                                                                                                                                                                                          Zuzana Danišová

Mobilita C3 sa konala v Prahe od 18.3-25.3.2018. Päť žiačok z III.A : Andrea Kelemenová, Laura Bačová, Kristína Šašváryová, Zuzana Majorošová a Denisa Hriňová a päť žiačok z III.C triedy: Kristína Becherová, Simona Paprnáková, Zuzana Majerová, Kristína Škrabáková a Barbora Kováčiková prezentovalo svoje výchovné činnosti v Materskej škole na ul. Tréglova. Dievčatá preukázali svoje schopnosti v dramatickej, hudobnej, výtvarnej, jazykovej, matematickej a telesnej oblasti na námet rozprávky Ako šlo vajce na vandrovku. Svojej úlohy sa zhostili veľmi dobre, keďže tomu predchádzala kvalitná príprava už v Lučenci, za čo im patrí veľké ďakujem. Aj v tomto náročnom období si na nás našiel čas veľvyslanec SR v Prahe pán Peter Weiss a prijal  nás na pôde veľvyslanectva a podporil tento náš spoločný česko-slovenský projekt.

Popri pedagogickej činnosti sme spoznávali aj krásy stovežatej a okrem významných kultúrnych pamiatok sme mali možnosť vidieť aj výborný muzikál Funny Girl.  Veríme, že na Prahu budeme ešte dlho spomínať.

                                                                                                                                                                                                                             Zuzana Danišová a Erika Ráczová

Začiatkom apríla tohto roku nás návštevou poctili ,a vlastne ju nám vrátili, žiačky z partnerskej školy SOŠ Pedagogickej z Prahy. Boli u nás osem dní a tiež pracovali s deťmi V MŠ, ako my u nich. V MŠ Herzova ul. odohrali svoje divadelné rozprávkové predstavenie Čtyři pohádky o drakovi, ktoré sa stretlo s peknou odozvou. Na základe rozprávky potom žiačky pracovali s deťmi s rôznymi aktivitami.

V popoludňajších hodinách sme s nimi navštívili Zámocký hotel v Haliči, Fiľakovský hrad, Mestské múzeum v Lučenci, Múzeum SNP a Divadlo Na rázcestí v Banskej Bystrici.

                                                                                                                                                                                                                                                        Zuzana Danišová

Od 2.4.-9.4. 2017 študentky III.A a III.C triedy navštívili Prahu v rámci mobility C2. V MŠ Tréglova ul. vykonávali praktické činnosti s deťmi na motívy rozprávky O kozliatkach. V popoludňajších hodinách mali možnosť prezrieť si pamätihodnosti Prahy. Navštívili Pražský hrad, Vyšehrad, Petřín, český senát a boli prijaté u veľvyslanca SR v Prahe Petra Weissa. Gabika a Janky prispeli aj do programu koncertu v Hlahole, kde každoročne naša partnerská škola organizuje koncerty. Žiačkam sa v Prahe veľmi páčilo a nadviazali aj priateľstvá so spolužiačkami s partnerskej školy.                     

                                                                                                                                                                                                                                                              Zuzana Danišová

V pondelok 20.marca k nám na školu zavítajú partneri programu Erasmus+, 15 žiačok a dve učiteľky zo strednej školy z  Prahy. Budú spolupracovať s našou školou v oblasti praxe. Na fotkách vidíte nácvik rozprávky O kozliatkach našich žiačok, s ktorou vystúpia v  Prahe v apríli.

PROGRAM pre mobilitu C1 od 19.3.-26.3.2017 v Lučenci, Slovenská republika….klik SEM 🙂

                                                                                                                                                                                                                                                          Zuzana Danišová