Triedy

1.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Kamil Krupinský

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 

1.B trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Urbanová Hedvigyová

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Pedagogický asistent/Sociálno – výchovný pracovník 

1.C trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Natália Ševčíková

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

1.D trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Patakyová 

Vyučovací jazyk: maďarský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 

2.A trieda

Triedny učiteľ: PhDr. Henrieta Matušková

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 

2.B trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Belková

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Pedagogický asistent/Sociálno – výchovný pracovník 

 

2.CD trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Ďurošová

Vyučovací jazyk: slovenský/maďarský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 

3.A trieda

Triedny učiteľ: PaedDr. Erika Kuráková

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 

3.B trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Danišová

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Pedagogický asistent/Sociálno – výchovný pracovník 

 

3.C trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Dagmar Jantošová

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

3.D trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Erika Ráczová

Vyučovací jazyk: maďarský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 

4.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr.  Zdenka Endrődyová

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

4.B trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Michal Stieranka

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Pedagogický asistent/Sociálno – výchovný pracovník 

4.C trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Drahomíra Lipianska Valocková

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

 

4.D trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Žofia Sabatská

Vyučovací jazyk: maďarský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 14