Triedy

1.A trieda

Triedny učiteľ: PaedDr. Erika Kuráková

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 24

1.B trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Danišová

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Pedagogický asistent/Sociálno – výchovný pracovník 

Počet žiakov: 22

1.C trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Dagmar Jantošová

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 19

1.D trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Erika Ráczová

Vyučovací jazyk: maďarský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 20

2.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Endrődyová

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 28

2.B trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Michal Stieranka

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Pedagogický asistent/Sociálno – výchovný pracovník 

Počet žiakov: 19

2.C trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Drahomíra Lipianska Valocková

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 22

2.D trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Žofia Sabatská

Vyučovací jazyk: maďarský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 15

3.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Goodspeed

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 30

3.B trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Galovičová

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo/Sociálno výchovný pracovník

Počet žiakov: 27

3.D trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Zsuzsanna Németh

Vyučovací jazyk: maďarský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 24

4.A trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Natália Ševčíková

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 29

4.B trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Kamil Krupinský

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Pedagogický asistent/Sociálno – výchovný pracovník 

Počet žiakov: 20

4.C trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Eva Zubová

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 24

4.D trieda

Triedny učiteľ: Mgr. Veronika Patakyová

Vyučovací jazyk: maďarský

Študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Počet žiakov: 24