Rada školy

 

Rada školy pri  Strednej odbornej škole pedagogickej – Pedagógiai Szakközépiskola Lučenec

  

P.č.

Volení členovia za:

Titul, meno, priezvisko

V školskom roku 2021/2022 je žiakom ktorého ročníka

Mandát do

Mandát od

1.

pedagogických zamestnancov

Mgr. Kamil Krupinský

xxx

 

1.4.2020

2.

pedagogických zamestnancov

Mgr. Katarína Ďurošová

xxx

 

1.4.2020

3.

ostatných zamestnancov

Ľubica Veselá

xxx

 

1.4.2020

4.

žiakov

Bianka Vilhanová

III.ročník

 

27.9.2021

5.

rodičov

Jaroslav Kurák

IV.ročník

 

1.4.2020

6.

rodičov

Zoltán Pásztor

IV.ročník

 

1.4.2020

7.

rodičov

Branislav Hlačok

IV. ročník

 

1.7.2021

 

 

 

 

 

 

 

Delegovaní členovia za BBSK:

Titul, meno, priezvisko

 

 

 

8.

 

Ing. Branislav Hámorník

xxx

 

1.10.2020

9.

 

Ing. Alena Píšová

xxx

 

1.10.2020

10.

 

Mgr. Pavol Baculík

xxx

 

1.10.2020

11.

 

Ing. Stanislav Riša

xxx

 

1.10.2020

 

Predseda/predsedníčka rady školy:

Mgr. Kamil Krupinský