ErasmusDays

ErasmusDays je každoročná iniciatíva, ktorá slúži na oslavu a propagáciu programu Erasmus+ a iných projektov podporovaných Európskou úniou. Tieto dni sú určené na zvýšenie povedomia o prínosoch mobilít, vzdelávania a odbornej prípravy poskytovanej programom Erasmus+.

ErasmusDays sa obvykle konajú počas niekoľkých dní v októbri každoročne.

SOSPg v Lučenci pravidelne organizuje podujatia, prezentácie, diskusie, workshopy aby zdieľala svoje skúsenosti a príbehy s verejnosťou. Týmto spôsobom prispievaja k zvýšeniu viditeľnosti programu Erasmus+ a jeho pozitívneho vplyvu.