Štipendiá

Stredoškolské štipendiá – všeobecné informácie

Priznanie štipendia

Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia:

1.     na základe písomnej žiadosti  (tlačivo – PDF) žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o poskytnutie štipendiá

 

2.     priemerný prospech žiaka nesmie byť vyšší ako 3,5 (kópia vysvedčenia za predchádzajúci polrok školského roka zo školy, ktorú naposledy navštevoval, tvorí prílohu vyššie uvedenej žiadosti)

Viac informácií nájdete na odkazoch:

Podmienky

Štipendiá v školskom roku 2023/2015