Akcie

Poznaj slovenskú reč

 

Alexandra Gulíšková z III.D triedy sa na celoslovenskom kole súťaže Poznaj slovenskú reč umiestnila na 4. mieste. Krásny výkon! Gratulujeme!

Netradičná prax 

 

V dňoch 14.6. a 15.6. 2023 sa 2 B. a 3.B – SVP🌞 zúčastnila na veľmi zaujímavých aktivitách v OZ Podnikavci Novohradu🫶, ktoré ponúka množstvo zaujímavých aktivít a projektov pre mladých ľudí🏵️. Za príležitosť a aktivity veľmi ďakujeme🫶a tešíme sa na budúce stretnutia🤗………IIB

Keď Denis chce, aj motyka vystrelí…

 

V tomto šk. roku sme opäť skúsili šťastie v celoslovenskej súťaži v rétorike Štúrov Zvolen, a to prostredníctvom účasti žiaka 2.A triedy Denisa Baloga, ktorý našu školu reprezentoval dňa 6.júna 2023. Svoj talent a jazykové zručnosti prezentoval pred odbornou porotou v dvoch častiach súťaže: v interpretácii doma pripraveného slohového útvaru a v prednese rečníckeho prejavu vytvoreného na vylosovanú tému počas súťaže.

V konkurencii 16 súťažiacich dosiahol vynikajúci úspech, a to v podobe druhého miesta. K dosiahnutému umiestneniu srdečne blahoželáme a veríme, že Denis bude i naďalej pokračovať v zbieraní dobrodružstiev a získavaní cenných úspechov.

Veľa šťastia!!!

 Mgr. Eva Štefancová

Čo deťom k šťastiu treba     

 

Prvý  jún je deň  našich najmenších. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským  srdiečkam. Ako sa spieva v známej detskej pesničke : Čo sa dnes deťom najviac ráta? Mať otca ako kamaráta, maminu dlaň a popri tom mať vždycky lásky plný dom.

Úsmev na detskej tvári chceli vyčariť aj žiaci našej školy.  Dňa 2.06.2023 viedla cesta žiakov z 1.B a 2.B  triedy do ZŠ Haličská cesta č.7, kde si pre deti  prvého stupňa pripravili zaujímavé aktivity. Tým sa to ale neskončilo. Dňa 4.06.2023 sa našlo 10 statočných ktorí v nedeľu ráno neváhali vstať a prišli do mestského parku Lučenec  pomôcť CVČ Lučenec pre deti  pripraviť cestu rozprávkovým lesom.

 Všetkým našim ešte tiež deťom patrí vďaka že potešili detské srdiečka.

                                                                                                                                Zdenka En.

Historicko – kultúrna exkurzia vo Fiľakove žiakov 1.B a 2.B triedy

Úsmev ako dar

 

Dnes 18.5 2023 žiaci našej školy – 3 B triedy pomáhali pri realizácii finančnej Zbierky “Deň Úsmevu 2023” pre Spoločnosť priateľov detí z DD Úsmev ako dar…Zbierka sa vydarila a spoločnými silami vyzbierali financie vo výške 412, 04 € na vzdelávanie, podporu a pomoc rodinám v kríze a podporu náhradného rodičovstva, za realizáciu a ľudskú účasť♥️ Ďakujeme♥️ a tešíme sa na budúce, I.I.B

Darovanie krvi 

 

Dnes 17.5. sa milá skupina maturantov podujala na záslužný čin – darovať krv v LC nemocnici, za čo im patrí veľké ďakujem a veľká pochvala za odvahu, veríme, že budú príkladom a na budúce sa podujme aj ďalšia skupina študentov, Ďakujeme, IV. B

Navštívili sme Košice!

 

Dňa 26.4.2023 sa uskutočnila exkurzia do Košíc, do ktorej sa zapojili triedy 3.A, 3.C,3.D a vybraní žiaci z  2.A,2.C,2.D triedy pod dozorom pani profesorky Eriky Kurákovej a pani profesorky Žofie Sabatskej, Gabriely Czikóovej, Dagmar Jantošovej, Magdalény Bódiovej.

Za krásneho slnečného počasia sme nastúpili do autobusu a v príjemnej atmosfére nám dlhá cesta ubehla rýchlo. Po príchode do mesta sme sa presunuli po záludných košických uličkách k planetáriu. V planetáriu sme si vypočuli zaujímavý výklad o vesmíre samotnom, planétach i súhvezdiach. So zatajeným dychom sme počúvali legendy a príbehy doplnené animáciami hviezdnej oblohy a relaxačnou hudbou. Po výklade sme dostali priestor na osobné voľno, ktoré sme s radosťou využili. Navštívili sme Dóm sv. Alžbety, nákupné centrá, či len tak obdivovali krásy tohto historického mesta. Voľno uplynulo a všetci sme sa opäť stretli pred bránou divadla. S očakávaním sme sa usadili a užívali si operetu Grófka Marica od Emmericha Kálmána.

Po skončení impozantnej operety sme si odovzdávali dojmy a zážitky celou cestou. Síce unavení, ale plní zážitkov sme sa po polnoci vrátili do Lučenca. Ďakujeme pani profesorkám za ochotu a trpezlivosť zorganizovať túto exkurziu, ktorá bola skutočne nezabudnuteľná !  
PaedDr. Erika Kuráková

V Dňoch 24.-28.4  sa dve žiačky Z 1.A triedy V. Matušková a B.Strečková zúčastnili  predodjazdového seminára k dlhodobým mobilitám Erasmus+ Spolu 60 účastníkov z Česka a Slovenska riešili tému 3oj a viac mesačných stáží v zahraničí, na ktorú budú žiaci SOŠPg  môcť v budúcnosti vycestovať. Ďakujeme  organizátorom a dievčatám za skvelú reprezentáciu našej školy, ale aj mesta a Slovenska.

Mgr. Katarína Oravcová

ÚSPECH NA SÚŤAŽI POZNAJ SLOVENSKÚ REČ


Dňa 19.4.2023 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote uskutočnilo krajské kolo súťaže ” Poznaj slovenskú reč”. Naša žiačka Alexandra Gulíšková z III.D triedy sa umiestnila na prvom mieste a v júni nás bude reprezentovať na celoštátnom kole v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

Büszkék vagyunk iskolánk diákjára, Gulíšek Alexandrára, aki a “Poznaj slovenskú reč” szlovák nyelvi verseny kerületi fordulójának 4. kategóriájában dobogós első helyezést éret el, így továbbjutott az országos megmérettetésre. Szívből gratulálunk!

Mgr. Veronika Patakyová

PaedDr. Miroslava Kocúrová

Hviezdoslavov Kubín 2023

 

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naše žiačky – V. Mácsová/I.A, F. Haziroglu/III.B, L. Sedlačeková/III.A, M. Galdíková/IV.B postúpili zo školského kola do okresného (10.3.2023), kde tri z nich (Vivien, Lucia a Miriam) obsadili 3. miesto. To im zabezpečilo postup do regionálneho kola, ktoré sa konalo 4. 4. 2023 v NOS v Lučenci.

V 4. kategórii stredných škôl súťažili dve naše recitátorky – Lucia Sedlačeková (kategória poézie), ktorá obsadila pekné 2. miesto, a 3. miesto v kategórii prózy získala Miriam Galdíková. Súčasťou regionálneho kola bol aj workshop pod vedením lektora Mgr. art. Jána Marcineka, herca a pedagóga, ktorý súťažiacim, ale aj ďalším záujemcom o prácu s umeleckým textom poskytol tvorivý pohľad na umelecké slovo a poradil, ako zaujať či prekvapiť poslucháčov.

Našim recitátorkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, Miriam srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov!

                                                                                                                                                                      Št.  

Deň učiteľov

 

Pri príležitosti výročia narodenia J.A. Komenského, učiteľa národov, študenti SOŠ pedagogickej v Lučenci pripravili dňa 3.4.2023 kultúrny program, aby sa poďakovali všetkým vyučujúcim za ich prácu a popriali im k ich sviatku zdravie, správnu motiváciu, kolektívnu klímu.

 „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného štúdia.“

                                                                                                        J.A. Komenský

 

Spievajže si, spievaj

 

Dňa 30.3.2023sa na našej škole uskutočnil 1. ročník speváckej súťaže- SPIEVAJŽE SI,SPIEVAJ. Spevácku súťaž otvorila a sprievodného slova sa zhostila p. p. Erika Kuráková, ktorá srdečne privítala všetkých účinkujúcich a divákov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách –spev ľudovej a populárnej piesne.                           

V speve ľudových piesní sa  predstavilo 7 súťažiacich, ktorí zaspievali 2 piesne so sprievodom hudobného nástroja a bez sprievodu. V speve populárnej piesne sa  predstavilo 5 súťažiacich, ktorí zaspievali 2 piesne v rýchlom a pomalom tempe. Porota bola zostavená z učiteľov hudobnej výchovy.

Výsledky súťaže:

 V kategórii ľudová pieseň :

  1. miesto- Kristína Sujová -3.C
  2. miesto- Annabella Andrea Botošová – 4.D
  3. miesto- Andrea Karáseková-A

V kategórii populárna pieseň:

       1.miesto –Olívia Alabánová-1.C

       2. miesto- Saskia Veresová – 2.D

       3. miesto- Jana Radičová-3.A

Cenu poroty získala – Daniela Blahutová-2.C

Klavírneho sprievodu sa zhostil p .p. Anton Oláh

Našim speváčkam gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

 

Erika Kuráková               

Hviezdoslavov Kubín

 

Posledná streda pred jarnými prázdninami (22.02.2023) bola sviatkom milovníkov umeleckého slova, ktorí sa stretli v III.D triede SOŠPg v Lučenci. Tu sa konalo školské kolo 69. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Jedenásť súťažiacich, medzi ktorými sa objavil aj jeden mladý muž, ponúklo pozornému publiku z radov tretiakov (žiakov s vyučovacím jazykom maďarským) príjemný estetický zážitok a možno aj osobnú inšpiráciu.

Študenti III.D mali tiež možnosť „zamiešať karty“ a ovplyvniť tak verdikt odbornej poroty v zložení: Mgr. O. Nociar, predseda, Mgr. V. Patakyová a Mgr. E. Štefancová, členky poroty. Po sčítaní všetkých hlasov riaditeľ školy Mgr. Ondrej Nociar oznámil prítomným výsledky súťaže.

V kategórii poézie 1.miesto získala Lucia Sedlačeková /III.A/, 2.miesto obsadila Fatima Haziroglu /III.B/ a 3.miesto si vybojovala študentka I.A triedy s podmanivým hlasom Michaela Roháčová.

Víťazmi v kategórii prózy sa stali: Denis Balog z II.A /1.miesto/, Miriam Galdíková zo IV.B /2.miesto/ a 3.miesto získala Vivien Mácsová z I.A.

Riaditeľ školy víťazom odovzdal knižné poukážky, diplomy a ostatní súťažiaci si odniesli sladkú odmenu. Opäť sme sa raz presvedčili, že len snaha a vytrvalosť sú zárukou úspechu.

Blahoželáme víťazom a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť i vzornú reprezentáciu vlastných tried.

                                                                                                          Št.

Odborná beseda v SPACE centre pre mládež

 

Dňa 21.2. 2023 sa  17 žiaci 3. B triedy  a  10 žiaci 4.B triedy – SVP  zúčastnili pod odborným dozorom pani profesoriek p. p. Ševčíkovej Natálie a p .p. Iždinskej Belkovej Ivany besedy, na pozvanie milých kolegov SPACE centra v Lučenci. Stretli sme sa s pánom Noahom Johnsonom – Američanom žijúcim 20 rokov v LC a pôsobiacim v spoločenskom centre 3 Pé / IN network /  v LC pri práci s mládežou. Dozvedeli sme sa nesmierne veľa zaujímavých informácií z jeho rodinného i pracovného života v Amerike, i tu u nás na Slovensku, a stretnutie s opäť veľmi zaujímavými ľuďmi celého centra SPACE nás veľmi obohatilo, za čo veľmi veľké ďakujeme.

Tešíme sa na budúce stretnutia.                                                                 

                                                                           Žiaci 3 .B  a 4. B  a  IIB

Odborná prax v Centre mládeže

 

Dňa 1.2. 2023 sa žiaci 4. B triedy odboru SVP zúčastnili v rámci odbornej  praxe návštevy nového centra pre mládež v LC – SPACE, ktoré poskytuje množstvo zaujímavých aktivít pre deti a mládež. Oboznámili sme sa s fungovaním tejto organizácie pre deti a mládež, ako aj s mnohými vzdelávacími a voľnočasovými aktivitami  pre deti a mládež. Zástupca organizácie p. Roman Bálint aj so svojimi kolegami nás všetkými aktivitami previedol, a niektoré z nich sme si skúsili…Za príležitosť veľmi ďakujeme a veríme v budúcu spoluprácu, tešíme sa na budúce stretnutia.                                

Ivana Iždinská Belková a 10 študenti SVP  IV. B triedy

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

 

Po covidovom období on-line súťaží sa dňa 10. februára 2023 konalo krajské kolo Olympiády zo Sjl konečne prezenčnou formou. Už tradične súťažiacich privítala Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene, v priestoroch ktorej sa študenti popasovali nielen s vedomostným testom, ale aj s transformáciou pôvodného úryvku na iný žáner a  celú súťaž napokon zavŕšili rečníckym prejavom na danú tému.

 Naše študentky (jedna Viktória z I.A, druhá Viktória z III.C) si tiež merali sily
s rovesníkmi z rôznych stredných odborných škôl i gymnázií Banskobystrického kraja. Konkurencia bola skutočne veľká, a tak sme radi, že dievčatá zvládli celú súťaž až do konca s prehľadom, dokonca prváčke Viki sa ušlo pekné 13.miesto (aj keď nešťastná trinástka vraj neveští nič dobrého, v tomto prípade bol opak pravdou).

Veríme, že nabudúce šťastie na pleci našich súťažiacich pobudne dlhšie a ich široký úsmev prezradí, že nie nadarmo sa v ich menách skrýva „victoria“.

                                                                                                                            Št.

Na skok do minulosti…

 

Už po druhýkrát sme prijali pozvanie na príjemné posedenie vo vzácnej spoločnosti našich predkov, ktorí sa nám prihovárali prostredníctvom slov vyrieknutých mladou i staršou generáciou. A kde sa odohralo pomyselné stretnutie minulosti s prítomnosťou?

Aj v tomto roku nás hostil Dom Matice slovenskej v Lučenci, a to počas súťaže Poznávame nárečia našich predkov. Dňa 20. februára 2023 zástupcovia detí, mládeže i „lastovičky“ z tých skôr narodených prišli odovzdať pár životných múdrostí v írečitom novohradskom nárečí nielen odbornej porote, ale aj svojim súperom. Niektorí stavili na humorný text, iní na svoj zovňajšok skrášlený typickým ľudovým odevom a tí skôr narodení na rokmi cibrený hlasový prejav.

Odborná porota, ktorej predsedal PhDr. Ján Žilák, CSc., napokon spomedzi milovníkov slova vybrala tých najautentickejších ľudových „rozprávačov“.

Našu školu tento rok reprezentovali: Denis Balog (II.A), Daniela Blahutová, Timea Faťarová, Cora Muchová (všetky z II.C) a Tímea Demeterová z III.C triedy. V kategórii stredných škôl sme opäť zasvietili a naša snaha priniesla úrodu v podobe víťazstva. Prvenstvo si aj tento rok odniesol Denis Balog, čím obhájil minuloročné víťazstvo. Ani zástupkyne nežného pohlavia však neodišli naprázdno – podelili si dve druhé a dve tretie miesta.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a možno v budúcom školskom roku to budete práve vy ostatní, ktorí zatúžite odieť sa do kroja a v nárečí svojich starých či prastarých rodičov vyrozprávať zvedavým poslucháčom zaujímavý príbeh či rozprávku.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Št.

          Karneval v materskej škole

 

Fašiangy – obdobie, ktoré sa vyznačuje veselosťou  a hodovaním. Široko – ďaleko sa usporadúvajú zábavy, na ktorých sa objavia aj pestrofarebné masky. V predškolských zariadeniach je milá tradícia organizovanie karnevalov.

Nebolo tomu inak  ani v MŠ Rúbanisko I., kde si naše žiačky z III.A triedy v rámci praxe mohli vyskúšať ako treba takúto akciu pre 5 – 6 ročné deti pripraviť. Deti prichádzali prezlečené za rôzne rozprávkové postavičky a žiačky ich zapájali do činností, ktoré pre nich pripravili. Celé dopoludnie prebehlo v príjemnej atmosfére s aktivitami spojené s fašiangami. Deti si mohli zmerať svoju šikovnosť v rôznych súťažiach. Spestrením programu bola promenáda masiek a tancovačka na veselú hudbu.

Bola to ďalšia milá udalosť, na ktorú si s radosťou môžu všetci zaspomínať.

                                                                                                                     Žofia S.

180. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny

 

Dňa 14. februára 2023 o 13:00 hod. sa žiaci Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci zúčastnili otvorenia výstavy UČEBNICE SLOVENSKÉHO JAZYKA V  HISTÓRII SLOVENSKÉHO NÁRODA.

Program otvoril folklórny súbor Ipeľ známou hymnickou piesňou Kopala studienku. Následne prebiehala odborná prednáška vedená PaedDr. E. Melicherovou, ktorá priblížila históriu nášho materinského jazyka. V prednáškach pokračovala PaedDr. Mária Joklová. Prítomných oboznámila s koncepciou nového súboru učebníc SJ pre druhý stupeň ZŠ. Odborné prednášky zakončil doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.  prednáškou na tému Učebnice SJ z historického a súčasného pohľadu.

Po bloku prednášok sa všetci účastníci presunuli do určenej miestnosti Domu Matice slovenskej v Lučenci, kde primátorka PhDr. Alexandra Pivková za spevu skladieb Slovenčina moja a Slovensko moje v podaní speváckeho zboru pod vedením pani profesorky E. Kurákovej prestrihla stuhu na znak oficiálneho otvorenia výstavy.  Kultúrny program zakončil  folklórny súbor  Ipeľ ľudovým tancom a začala sa prehliadka učebníc slovenského jazyka.

Účastníci podujatia si odniesli nielen nezabudnuteľný kultúrny zážitok, ale aj nové poznatky.

                                                                                                                                                                                                                                                         Študentky 3.A triedy

A opäť slovo v hlavnej úlohe

 

Druhý februárový deň tohto roku sa naši žiaci a zároveň milovníci umeleckého slova zúčastnili workshopu pre pedagógov a tvorcov umeleckého prednesu. V malej sále Novohradského osvetového strediska v Lučenci ich privítal riaditeľ NOS Mgr. Stanislav Spišiak, ktorý odovzdal slovo Mgr. Bolyošovej, aby privítala na pôde uvedenej inštitúcie lektorku podujatia Mgr. art. Renatu Jurčovú.

Účastníci tvorivej recitačnej dielne mali možnosť nakuknúť do kuchyne umeleckého prednesu a vyskúšať si na vlastnej koži, aké korenie v podobe správneho dýchania, artikulácie či slovných a mimoslovných prostriedkov dokáže dochutiť správne zvolený umelecký text.

Teraz je už len na recitátoroch samých, ako nadobudnuté skúsenosti zúročia vo vlastnom prednese. Tešíme sa na hodnotné umelecké výkony v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Št.

 

 

 

 

 

Vianočný koncert v domove dôchodcov

 

Krásny koncert plný sĺz a radosti sprevádzaný vianočnou atmosférou a šikovnými žiakmi. Aj takto by sa dal zhodnotiť deň, ktorý sme zlepšili ľudom v domove dôchodcov. Vianočné pesničky v podaní tried 1.A, 2.A, 3.A a sólové koncerty žiačok, ktorý nám zahrali na husliach (Peténiová), klavíri (K.Farkašová) a flaute (A.Šuttová). Úsmev na tvári ľudom okolo nás bol našim hlavným cieľom a myslím si, že sme to splnili na 1. Ďakujeme za možnosť spríjemniť si Vianoce o trochu viac a určite budeme radi za takú príležitosť aj v budúcnosti. Šťastné a veselé !

Vianočný program v DS Jánošík

 

Dňa 21. 12. 2022 žiaci IV.B triedy odboru SVP zrealizovali a zahrali zaujímavý bábkový Vianočný program pre klientov Denného stacionára Jánošík v LC, ktorému sa dúfam všetci obojstranne potešili. Potom sme sa v rámci zaujímavých aktivít, ktoré sme si my pre nich a oni pre nás pripravili, vzájomne zoznámili, a potešili sme sa tak vzájomne svojou prítomnosťou.

 Za aktivitu a podporu im ďakujeme….

                                                                                                                                                                                                       žiaci 4. B – SVP a Ivana Iždinská Belková

 

Vianočná zbierka 2022

 

Počas decembra prebiehala na našej škole z iniciatívy našich šikovných žiakov 4. B a 3. B triedy odboru SVP – zbierka šatstva, hračiek a trvalých potravín. Vyzbierané veci sme všetci spolu podarovali do dvoch sociálnych organizácií v blízkosti našej školy ( Charita Náš domček a Nocľaháreň so Strediskom osobnej hygieny s práčovňou Mesto LC ). Za realizáciu a dobrý pocit si vzájomne ďakujeme, a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity pre dobro druhých.

                                                                                                                                                                                                Ivana Iždinská Belková a študenti 3. B a 4.B. triedy

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

 

9. decembra 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Aj v tomto školskom roku sa realizovalo on-line formou, avšak na rozdiel od predchádzajúcich dvoch ročníkov, keď súťažiaci absolvovali len centrálne zadaný test, sme súťaž doplnili o ďalšie dve časti.

22 súťažiacich v dvoch kategóriách transformovalo neznámy text s ohľadom na stanovený slohový útvar a pripravovalo vlastný rečnícky prejav
na zadanú  tému, ktorý následne prezentovalo pred spolužiakmi.

Keďže na oficiálne výsledky si budeme musieť ešte počkať (systém EduPage automaticky vyhodnotí celú súťaž až po zapísaní výsledkov všetkých súťažiacich v Banskobystrickom kraji),  víťazov v našej škole poznáme už teraz:

A kategória (3. a 4. ročník):                                B kategória (1. a 2. ročník)

 

1.miesto – Véghová V., III.C                                                                     1.miesto – Matušková V., I.A

2.miesto – Mikušová N., III.C                                                                   2.miesto – Velasco L. Y., I.A

3.miesto – Gulíšková A., III.D                                                                  3.miesto – Huláková K., Mácsová V. – I.A

 Všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť a víťazom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

                                                                                                                                                                                                                                                               Št.

Zástupcovia žiackej školskej rady na konferencii – Staň sa hviezdou regiónu

 
Celý tím Žiackej školskej rady pri SOŠPg si počas nabitého programu konferencie vypočul skvelých “speakrov” – rečníkov z radov mladých ľudí prevažne z nášho regiónu. Konferenciu zavŕšil rovnako hviezdny Suvereno 🙂  Slová organizátorov vystihujú podstatu konference:
” Pre všetkých, ktorí ešte stále veria, že ich hviezda môže zažiariť a môžu pozdvihnúť seba aj miesto kde žijú na novú úroveň, aby sa nám tu spoločne žilo lepšie, tvorivo a hlavne v radosti”

 

Mikuláš na našej škole

 

Tento rok už aj k nám opäť zavítal Mikuláš. Spolu so svojimi pomocníkmi, čertmi a anjelmi, vytvorili na našej škole príjemnú predvianočnú atmosféru. Navštívil všetky triedy a nevynechal samozrejme ani zborovňu. Okrem sladkostí rozdával aj dobrú náladu, ale aj on sám dostal milé prekvapenia od našich žiakov v podobe krásnych vianočných pesničiek, ktoré si jednotlivé triedy nacvičili na túto príležitosť. Aj budúci rok sa chystáme byť dobrý a dúfame, že nás aktuálny „dvorný Mikuláš“ opäť poteší svojim príchodom. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Veronika P.

Mikuláš a jeho pomocníci 2.

 

Deti v Materskej škole Rúbanisko I museli trochu viac čakať na Mikuláša, ktorý k nim zavítal až 9. decembra.

Žiačky z 3.A triedy zmenené na mikulášsku družinu prinášali radosť do celého zariadenia. Deti, malé i veľké si pripravili milý program so svojimi pani učiteľkami, aby vzácnu návštevu privítali ako sa patrí. Samozrejme Mikuláš neprišiel prázdnou rukou a spolu s čertom, anjelom a sobom rozdal darčeky.

Bol to nezabudnuteľný zážitok, na ktorý si určite s radosťou zaspomínajú deti v MŠ, ale aj naše šikovné dievčatá.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Žofia S.

Mikuláš a jeho pomocníci 1.

 

„Keď napadne veľa snehu…“ sa spieva v známej detskej piesni. Nuž, na tohoročného Mikuláša sa skôr hodila pieseň „Prší, prší, len sa leje…“. Kalendár nám však ukazoval 6. decembra, tak sa malá skupinka žiakov z 4.A triedy hneď zrána vybrala na imaginárnom sobom záprahu na ZŠ Haličská 7, aby vykúzlila úsmevy na detské tváre.

V škole majú 21 tried a Mikuláš so svojimi pomocníkmi zavítal do každej jednej, aby sa prihováral deťom. Potom si vypočul ich piesne, básne a nakoniec rozdal milé prekvapenia. Nebola to jednoduchá úloha, ale malo to svoje čaro a naši žiaci to zvládli na výbornú.

Zároveň sa chceme poďakovať vedeniu oboch škôl, že nám umožnili byť súčasťou tejto milej akcie v krásnom adventnom období.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Žofia S.

 Konečne prišiel Mikuláš

 

Šieste políčko v adventnom kalendári pripomína jednu milú udalosť hlavne pre našim najmenších. Celoročné poslúchanie a dobré správanie prináša svoje výhody. Naši žiaci  po dvojročnej prestávke tento rok konečne oprášili svoje oblečenie Mikuláša, čerta, anjela , nacvičili scénky , piesne a ráno 6 decembra vyleteli pripravení potešiť deti do rôznych školských zariadení.  Deti sa na tento deň veľmi tešili a pozorne sledovali program, ktorý si pripravili naši žiaci. Hlavnou hviezdou bol Mikuláš, ktorého privolali piesne, ktoré spievali deti.  Zrazu naňho padli  všetky detské pohľady. Rád si  zaspieval s deťmi a predstavil im svoju náročnú úlohu. Deti celý rok poslúchali a tak  mu nezostávalo nič iné len rozdať zaslúžené darčeky. Na záver zneli krásne zimné melódie piesní. Deťom sa program páčil o čom svedčili ich rozžiarené očká.

                                 Veselý Mikuláš

Exkurzia do Banskej Bystrice

 

Dňa 1.12. sme sa so žiakmi II.B a II.C zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici. Navštívili sme hrad a Banku lásky, aby sme sa dozvedeli viac o láske Andreja Sládkoviča a Maríny. Počas voľného času sme sa oboznámili s niektorými pamiatkami mesta.

Mgr. Eva Zubová

Imatrikulácie prvákov

 

Dňa 15. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnili imatrikulačné slávnosti, počas ktorých sa študenti prvého ročníka stali oficiálnymi členmi našej pégečkárskej rodiny. Na slávnostnom otvorení imatrikulácií sa prvákom prihovoril pán riaditeľ, povzbudili ich aj predsedníčky študentského parlamentu a študentskou hymnou ich prekvapili aj III.A a III.D trieda. Po slávnostnom otvorení nasledovali aktivity v triedach. Ako je na našej škole dlhoročnou tradíciou, program a aktivity v triedach pripravili „krstní rodiča“ prváčikov, čiže naši tretiaci. Aj tento rok boli veľmi kreatívni, vybrali si úžasné témy, ako prežitie v divočine, rozlúčka so slobodou, pyžamová party, karneval, a zostavili aj úlohy, ktoré sa k jednotlivým témam maximálne hodili. Nakoniec prváci spoločne zložili sľub a nasledovalo vlastné pasovanie školským rytierom, pánom riaditeľom, v plnej zbroji. Prváci dostali aj pasovacie certifikáty, a stali sa tak právoplatnými kolegami svojich starších spolužiakov.

                                                                                                                                                                                                                                                 /Bianka Vilhanová, IV.A/

Súťaž v plávaní žiakov stredných škôl

 

Dňa 4.11.2022 sa konalo okresné kolo v súťaže v plávaní v meste  Rimavská Sobota. 

Výsledky našich žiakov:

Humenajová Henrieta: 50m prsia – 1. miesto
50m voľný spôsob – 2.miesto

Baćová Lea: 50m znak – 1.miesto

Gratrulujeme k dosiahnutým výsledkom          

                                                                                                                                Mgr. Zoltán Básti              

Divadlo COMMEDIA Poprad na návšteve v Lučenci

 

Tohtoročná Divadelná jeseň v Lučenci priniesla ochutnávku viacerých hodnotných titulov, medzi ktorými figurovalo nepochybne i netradičné spracovanie novely F. Švantnera Malka v podaní popradského divadla Commedia.

Divadelné predstavenie v réžii Vlada Benku a Maroša Čižmárika mali možnosť uzrieť aj študenti III. a IV. ročníka našej školy spolu s pedagógmi, a to 27. októbra 2022  o 11:00 hod. v kine Apollo.

Zaujímavé, ale najmä nezvyčajným spôsobom naštudované predstavenie prinútilo mnohých zamyslieť sa nad pravidlami a princípmi nášho bytia zvlášť v dnešnej dobe, a návštevníkom podujatia spríjemnilo predsviatočné dušičkové chvíle:

Bolo to zaujímavé predstavenie. Páčilo sa mi prepojenie rôznych znakov, ktoré bolo treba pochopiť počas divadla.“ (Lucka)

„Podľa mňa to bolo zaujímavé, ale miestami sme nerozumeli, čo sa tam deje. Až ku koncu sme pochopili.“ (Viki)

Vyjadrenia našich žiakov svedčia o pridanej hodnote divadelných predstavení, v ktorých len vnímavý divák je schopný i ochotný polemizovať či diskutovať s predložených artefaktom.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Št.

Jeseň na PÉGEČKE

 

26. októbra sa na našej škole organizovala akcia menom “Jeseň na PÉGEČKE”. Študenti a dokonca aj učitelia prišli do školy v rôznych maskách. Študenti sa zúčastnili na tvorení celodenného programu, ktorého súčasťou boli tanečné a divadelné vystúpenia, hľadanie pokladu v škole, pohybové súťaže, escape room, prezentácie o zvykoch a tradíciách v iných krajinách na Halloween, kvíz o najznámejších hororových filmoch svetovej kinematografie. Počas dňa sa uskutočnili rôzne súťaže ako napríklad súťaž o najlepšie vyzdobenú triedu, top masku alebo tekvicu.

Všetci študenti sa zapojili s neuveriteľným nadšením a rovnako aj pedagogický zbor, ktorý hodnotil jednotlivé aktivity. Pozitívne ohlasy a zážitky bolo počuť aj nasledujúce dni a dúfame, že budeme na „Jeseň s PÉGEČKOU“ spomínať aj potom, keď odídeme z tejto školy a tiež, že podobné akcie sa budú realizovať aj ďalšie roky.

                                                                                                                                                                                                                                               Bianka Vilhanová, IV. A

Mladí moderátori sa stretli v Banskej Bystrici

 

Posledný deň pred jesennými prázdninami (27.10. 2022) sme navštívili Banskú Bystricu, aby sme v zastúpení Cory Muchovej, žiačky II.C triedy, reprezentovali našu pégečku v súťaži mladých moderátorov Sárova Bystrica 2022.

Mladé talenty tu mali možnosť zmerať si sily v piatich disciplínach, a to konkrétne: v moderovaní, čítaní reklamných vstupov a spravodajských blokov, tvorbe videoreportáže a realizácii rozhovoru s respondentmi.

 Aj keď sme nevyhrali, veď pre nás to bola prvá nesmelá lastovička v plejáde súťaží podobného charakteru, vrátili sme sa nabití energiou, novými skúsenosťami a odhodlaním popasovať sa s ďalšou výzvou v budúcom školskom roku. Sárovu Bystricu 2022 sme opustili v zložení: Cora Muchová-súťažiaca, Denis Balog a p.p.Anton Oláh-respondenti v disciplíne rozhovor a p.p. Eva Štefancová.

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu aj našim absolventom, ktorým učaroval show business, konkrétne hudba či sociálne siete – Linde Ľalíkovej a Marekovi Dankovi, bez ktorých by svetlo sveta neuzrela videoreportáž z prostredia našej školy. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s nimi.

A pocity našej súťažiacej?

„Na Sárovej Bystrici som sa cítila veľmi príjemne. Boli tam skvelí talentovaní ľudia a mala som super podporu. Nadobudla som nové skúsenosti, takže sa prihlásim aj budúci rok,“ dodala Cora.

A čo Ty? Stačí sa prihlásiť a možno sa v blízkej budúcnosti Tvoja tvár objaví na televíznej obrazovke. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Št.

Futbalový turnaj žiačok stredných pedagogických škôl v Leviciach

 

Dňa 4.10.2022 sa žiačky 1. až 3.očníka Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci, zúčastnili na futbalovom turnaji v Leviciach. Taktiež sa zúčastnili žiačky z Turčianskych Teplíc a Levíc. Po priateľskom predstavení nasledoval prvý zápas medzi Turčianskymi Teplicami a Levicami B. Naše žiačky hrali druhý a tretí zápas, ktoré žiaľ prehrali. Nasledovne hrali posledný piaty zápas, ktorý vyhrali s trojgólovým rozdielom 7-4. Po odohratých zápasoch nasledovalo vyhodnotenie  tímov a jednotlivcov. Na poslednom štvrtom mieste sa umiestnili Levice B. Na krásnom treťom mieste sa umiestnili naše šikovné žiačky z Lučenca. Nasledovne bolo vyhlásené druhé miesto, na ktorom sa umiestnili Levice A. Víťazom tohto turnaja sa stali Turčianske Teplice. Kategória jednotlivcov bola pre najlepšiu strelkyňu a brankárku. Tieto ocenenia získali dve žiačky z Turčianskych Teplíc. Po ukončení turnaja sme sa naobedovali a s dobrým svedomím išli domov. Bola to dobrá skúsenosť. Ďakujeme, že sme mohli byť jej súčasťou.

                                                                                                                                                                                                                              Lenka Ďurišová, žiačka I.C triedy

Návšteva Banky lásky

 

V pondelok sa celá II.A zúčastnila pekného výletu do Banskej Štiavnice. Ráno o ôsmej sme vyrazili a všetci sme sa tešili. Cesta nebola dlhá a učitelia boli veľmi milí. Našou prvou zastávkou bol Nový zámok, ktorý bol v rekonštrukcii, takže sme ho obdivovali len zvonku. Poprechádzali sme sa a urobili si spoločnú fotku na pamiatku. Odtiaľ sme sa presunuli na námestie a o chvíľu sme sa ocitli už v plánovanej zastávke: v Banke lásky. Nevedeli sme, čo máme od toho očakávať, ale nakoniec sa to všetkým páčilo. Vtiahli nás do príbehu Maríny a Sládkoviča, videli sme Maríninu izbu a zaujímavú izbu plnú Sládkovičových veršov či láskomer. Nakoniec pre nás prišiel autobus a pobrali sme sa domov s pocitom šťastia a lásky.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 (II. A)

Úspešná školská akcia v Slovenskom raji

 

Po dvojročnej nútenej prestávke naša škola zorganizovala KOŽaZ /Kurz ochrany života a zdravia/ spojený s turistikou pod vedením p.p. Zoltána Bástiho.

Turistický kurz prebiehal v čarokrásnom Slovenskom raji a účastníkmi boli žiaci jednotlivých tried tretieho ročníka aj so žiakmi 4.B triedy. Spolu s vedúcim kurzu pedagogický tím tvorili p.p. Atila Chovan, Drahomíra Lipianska – Valocková, Žofia Sabatská a Michal Stieranka. Prípravy sa už začali v škole, kde sme absolvovali povinné školenia.

19. septembra sme nasadli do autobusov so všetkým potrebným na turistiku a vyrazili sme na päťdňové dobrodružstvo do Turistického raja. Po príchode a po ubytovaní sa na chatkách sme sa vybrali hneď na prvú túru Prielomom Hornádu po „Chodníku Horskej služby“. Prielom Hornádu je jeden z najznámejších a najkrajších kaňonov na Slovensku.

V ďalších dňoch nás neodradilo ani nepriaznivé počasie a absolvovali sme naplánované trasy roklinami Suchá Belá a Piecky. Boli to výzvy v podobe rebríkov, stúpačiek, drevených lávok a kovových roštov. Počas túr sme obdivovali okolitú prírodu, faunu – flóru, pokiaľ nám to počasie dovolilo. Boli to fyzicky náročné pochody a mnohí museli prekonať svoje hranice.

Vo štvrtok sme vymenili turistické baganče na plavky a navštívili sme kúpalisko Vrbov. Teplota vzduchu nebola veľmi ideálna, ale v príjemnej termálnej vode v otvorených bazénoch sme na to zabudli. Večer sa konal spoločenský večierok. Každá trieda mala pripravenú svoju kultúrno – zábavnú vsuvku, ktoré boli obohatené zaujímavými nápadmi.

Posledný deň sme si ešte pred odchodom mohli vyskúšať svoje zručnosti, šikovnosť a súťaživosť v disciplínach ako: streľba zo vzduchoviek, hod granátom na cieľ, skok, hľadanie a nosenie predmetov a nevynechali sme ani základy prvej pomoci. Tieto aktivity samozrejme prinášali aj veľa úsmevných chvíľ.

Po vyhodnotení súťaží nasledoval obed a potom sme sa šťastne a hlavne plní nezabudnuteľných zážitkov vracali domov.

Všetkým účastníkom patrí veľká vďaka za úspešné zvládnutie tejto školskej akcie.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Žofia S.

Biela pastelka

 

Dňa 23.9. 2022 sa naši žiaci zo IV. B triedy odboru SVP a 2 žiačky z odboru učiteľstva zúčastnili Celoslovenskej zbierky Biela pastelka ako dobrovoľníci, a prispeli tak svojou činnosťou, vyzbieraním v uliciach mesta Lučenec k sume 1242  k celoslovenskej zbierke ” Biela pastelka”.

ÚNaSS, pracovisko LC, ako i naša škola im touto cestou chce poďakovať za pomoc a podporu pri realizácii hlavného zbierkového dňa zbierky Biela pastelka.

Ďakujeme za vašu ochotu a aktivitu…uč. Ivana Iždinská Belková

„Vyber, čítaj, rozprávaj…“ alebo Týždeň s literatúrou

 

O tom, že aj obyčajné čítanie sa môže stať neobyčajným, svedčia zaujímavé momenty z vyučovania slovenského jazyka a (slovenskej) literatúry v triedach s vyučovacím jazykom slovenským, ale aj s vyučovacím jazykom maďarským.

V týždni od 19.9. do 23.9. 2022 sa žiaci I. a II. ročníka  našej školy v sprievode svojich vyučujúcich vybrali do zákutí školskej knižnice, kde si zástupcovia vytvorených skupín vybrali ľubovoľnú knihu, ktorú následne v skupine štafetovo prečítali. Ostatní členovia skupiny sústredene načúvali, aby spoločnými silami prečítaný úryvok dokázali prerozprávať, zapísať jeho obsah, prípadne ilustrovať či originálne dokončiť.

Celé podujatie bolo tentoraz zamerané na rozvoj čitateľských zručností a podporu čítania s porozumením, pričom žiaci počas práce v skupinách rešpektovali pravidlá kooperácie, aby mohli riešiť tvorivé problémy v tíme.

 Určite si podobné aktivity v budúcnosti ešte zopakujeme.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Št.        

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI

 

 Exkurzia do Novohradskej knižnice v Lučenci organizovaná pre žiakov prvého ročníka sa stala v našej škole už dlhoročnou tradíciou.

Tohto roku sme do studnice informácií zavítali v piatok 30. septembra 2022, ktorý sa stal výnimočný tým, že bol Dňom otvorených dverí pre širokú verejnosť. Okrem mnohých zaujímavých podujatí organizovaných od ranných do večerných hodín (beseda, tvorivé dielne, výstava kalendárov, divadielko Šašky Bašky a iné) Novohradská knižnica ponúkala prostredníctvom svojich zamestnancov komentovaný sprievod po priestoroch jednotlivých oddelení, čo sme my ako jedni z prvých návštevníkov využili.

Exkurziu sme zavŕšili bonusom NKLC – tým bol zápis do knižnice úplne zadarmo, čo takmer všetci žiaci-prváci využili. Dúfame, že svoj čitateľský preukaz budú aj naplno využívať, pretože: „Lepšie poznať jednu knihu dôkladne ako stovku povrchne.“ (D. Tartt)

                                                                                                                                  Št.

1664739179983
1664739179953

Slovo v hlavnej úlohe

„Niekedy je slovo ako mocný kľúč, čo otvára zámky silné tak ako osud sám.“

Bolo to 26. septembra 2022, keď slová vznášajúce sa malou sálou Novohradského osvetového strediska v Lučenci otvorili bránu do sŕdc všetkých prítomných. Stretli sa tu milovníci slova, či už v podobe moderovania, recitácie, rétoriky aj divadla…, aby zdokonalili svoj ústny prejav.

13 žiakov, zástupcov I. až III. ročníka našej školy, nakuklo do tajomstiev techniky moderovania, spisovnej výslovnosti, výrazových prostriedkov či kultúry prejavu, ktorými ich sprevádzala lektorka podujatia Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

Naši nádejní moderátori strávili príjemné tvorivo-inšpiratívne dopoludnie, o čom svedčia aj ich nasledujúce slová:

„Bolo to záživné…, naučila som sa všeličo…, hlavne nemať trému.“ (OA)

„Získala som nové skúsenosti, informácie, zaujímavosti o moderovaní, veľmi ma bavilo vymyslieť reportáž.“ (EŠ)

„Tento workshop bol veľmi zaujímavý a ako pre budúcu slovenčinárku mi to dalo do života veľa nových poznatkov…“ (VM)

„…Zahrali sme sa na reportérov, naučili sme sa, ako správne uvádzať, a hlavne mať správny slovosled…“  (SS)

„Na tvorivej dielni som sa cítila veľmi príjemne a bola tam veľmi dobrá atmosféra. Hoci som bola chvíľami v strese, pokojne by som si to zopakovala ešte raz.“ (XY)

O tom, že slovo má skutočne čarovnú moc, svedčí i aktívny prístup prítomných pedagógov (aj toho nášho – Mgr. A. Oláha), ktorí neodolali a sami sa do pripravených aktivít zapojili (zrazu si boli všetci rovní).

Dúfam, že situácia nám aj naďalej dovolí túlať sa po ďalších zákutiach umenia a snáď i nahliadnuť do tajomnej trinástej komnaty.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Št.

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/temy/slovo/?page=2

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci organizuje v rámci projektu Slovo v hlavnej úlohe školenie pre  moderátorov, ktorého cieľom je podporiť záujem o túto činnosť a prispieť k odbornému rastu moderátorov. Obsahom tvorivej dielne sú teoretické vedomosti a názorné praktické cvičenia s dôrazom na rozvoj  prejavu a osobnosti moderátora. Na toto podujatie pozývame všetkých vás, ktorí sa venujete moderovaniu, recitovaniu, divadlu, rétorike… a chcete zdokonaliť svoj prejav. Školenie je určené všetkým záujemcom od 15 rokov.

Tvorivá dielňa  sa uskutoční dňa 26. septembra 2022 v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci na ulici J. Kármána  č. 2 so začiatkom o 9:00 hod. a venovať sa budeme týmto témam: technika moderovania, kvalita reči, správne dýchanie, dynamika hlasu, jazyk, spisovná výslovnosť, kultúra prejavu, interakcia, úsmev, verbálne a neverbálne výrazové prostriedky, váha slova vo verejnom prejave moderátora

Lektorkou bude Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

Timravina Studnička

 

Dňa 20. septembra  2022 sme v našej škole  zorganizovali školské kolo v umeleckom prednese  pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA. Recitátori  predniesli  úryvky próz a porota v zložení  p. prof. Eva Štefancová, p.prof. Eva Zubová a p. prof.  Iveta Galovičová  spolu  s publikomštudenti 2. C a 2. A ) vybrali  toho najlepšieho  recitátora, hoci sa nám páčili všetci.

Do okresného  kola  postupuje  študent II. A triedy  Denis  Balog   so svojou  prózou  „Miesto, kde deti učia dospelých“ od Daniela Heviera. Na druhom mieste sa  umiestnila  Miriam Galdíková , študentka IV. B triedy, ktorá nám zarecitovala  úryvok  z knihy Stalo sa  mi všetko od Evy  Urbaníkovej  a tretie miesto  získala Daniela  Blahutová, študentka  2. C triedy, ktorá predniesla  úryvok  z knihy Skús  to znovu od  Jany Šulkovej.

Víťazom blahoželáme!

OŽAZ

 

Dňa 9.9.2022 sa študenti našej školy zúčastnili na OŽAZe, na ktorom sa zúčastnili triedy prvého a druhého ročníka. Mali sme možnosť získať viac vedomostí z oblasti prvej pomoci, kde nám pani profesorka Kocúrová vysvetlia ako podať prvú pomoc pri utopení, pri otrave alkoholom… Z oblasti dopravy, nám pán profesor Chovan priblížil, aké môžu byť nebezpečenstvá na ceste. V ďalšej oblasti s názvom –  Orientácia v teréne s pánom profesorom Strierankom, sme naučili, ako sa správne orientovať v prírode pomocou buzoly, kompasu. Neskôr sme sa premiestnili na pedagogickú záhradu, kde nás čakali pán profesor Básti a pani profesorka Valocková Lipianska, kde si prichystali pre nás zaujímavé úlohy napr. odhad vzdialenosti, prenos „zraneného“…
Tento deň sme si veľmi užili a priniesol nám nové skúsenosti, za ktoré sme radi a tešíme sa na ďalšie školské akcie.

                                                                                                                                                                                         Blahutová D., Samašová V. R. 2.C

               

Spoznajme sa riekankou

Človek je tvor komunikatívny. Do vienka dostal dar reči obohatený o schopnosť učiť sa a komunikovať v iných jazykoch. Koľko rečí vieš, toľko ráz si človekom, zvyklo sa kedysi hovoriť. Kto iný, ako naša budúca mladá generácia, by mal byť dobre jazykovo vybavený a otvorený svetu?

Chceme sa podeliť o našu obohacujúcu pedagogickú skúsenosť v rámci programu Erasmus+. Voľba nebola ťažká a znovu po predchádzajúcej spolupráci padla na susedné Česko. S partnermi sme zahájili dvojročnú spoluprácu na projekte s názvom Poznejme se říkadlem. Koordinátormi z českej strany boli Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6, Evropská 33. S kolegyňami KateřinouBurianovou  a Marii Liškovou sme mali výborné skúsenosti. Naša Stredná odborná škola pedagogickáPedagógiai Szakközépiskola v Lučenci bola partnerskou školou na Slovensku.

Projekt sme odštartovali 1.9.2019 a jeho obsah sme v prvom roku absolvovali online a až v druhom roku sa nám podarilo realizovali tzv. mobilitu – výmennýpobyt. V prvom roku projektu išlo o trojdňové online stretnutie, v druhom bolo uskutočnené osemdenné výmenné stretnutie. Žiačky sa navzájom oboznámili napríklad so systémom inštitucionálneho vzdelávania od materských škôl po stredné školy v druhej krajine, rozšírili si povedomie o kultúrnom bohatstve krajín, navštívili pamätihodnosti a kultúrne skvosty a podujatia v mestách.

Do projektu boli zapojené žiačky zo zmienených stredných škôl a malí škôlkari z vybraných českých a slovenských materských škôl v Prahe na Tréglovejulici a v pri ZŠ DSA na Kubínyiho námestí v Lučenci. Zatiaľ „iba“ študentky pedagogiky mali možnosť vyskúšať a overiť si, aké môže byť náročné vysvetliť v rámci rôznych činností, prečo je slovenská lienka a českáberuška to isté, a prečo je pes psom“ aj v Čechách, aj na Slovensku. Českým deťom sa slovenské študentky pri práci prihovárali prostredníctvom literárneho pásma Notkabodka a Zvieratká v lese. České študentky nadväzovali kontakt, komunikovali a bezpochyby zaujali hudobno-literárnym pásmom Voda. Vďaka projektu žiačky na obidvoch stranách získali ďalšie cenné skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť pri štúdiu, v pedagogickej praxi a neskôr vo svojom profesijnom uplatnení.                                                                                                                 
Zuzana Danišová

Tento projekt je realizovaný za finančnej podpory EÚ. Za obsah zodpovedá výlučne autor. Obsah neprezentuje názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú jeho obsahom.

Metodická príručka: “Česká a slovenská říkadla v hudebních a jiných aktivitách” 

30.06.2022

                                                    

Exkurzia – Budapešť

 

Predposledný deň v tomto školskom roku sa vybrali triedy I.A, II.B a II.D so svojimi triednymi učiteľmi na poznávaciu exkurziu do hlavného mesta Maďarska. Neodradilo nás ani horúce letné počasie a vyrazili sme do Budapešti.

Prvou zastávkou v tropickej páľave bolo Tropicarium a Oceanarium. Tu sme mohli cez špeciálne hrubé sklo obdivovať život v žraločom akváriu. V popoludňajších hodinách zájazd pokračoval prehliadkou Námestia Hrdinov – Hősök tere.

Pre všetkých výletníkov to bol veľmi pekný zážitok a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Žofia S.               

Najbohatšia účasť v celej doterajšej histórii…

 

Po takmer dvojročnej „koronaprestávke“ sme sa v tomto školskom roku rozhodli opäť zorganizovať školské kolo súťaže v interpretácii detskej literatúry O najlepšieho interpreta rozprávky.

15. júna 2022 o 12:30 hod. zazneli v IV. B triede tóny klavíra v podaní žiačky I.C triedy Barbory Tiralovej, ktorá súťaži dodala punc vážnosti a elegancie, a tým otvorila školské kolo.

Účasť súťažiacich bola snáď najbohatšia v celej histórii tohto podujatia.  Budúci učitelia MŠ či vychovávatelia ŠKD z tried s VJS i VJM odvážne bojovali so svojimi súpermi v jednotlivých kategóriách.

Odborná porota v zložení Mgr. O. Nociar (predseda), Mgr. E. Zubová a E. Štefancová sa po náročnom rozhodovaní za sprievodu tónov klavíra v podaní Cory Muchovej a ľudového spevu Danky Blahutovej a Vanessy Samašovej z I.C dohodla na nasledujúcich výsledkoch:

V kategórii A (II.ročník) zvíťazila Eva Kučerová z II.A, druhé miesto obsadila Veronika Debnárová, II.A a tretie miesto získala Laura Lacková z II.C. V uvedenej kategórii si Cenu poroty odniesol Dávid Mézeš z II.A.

B kategória (I.ročník) priniesla nasledujúce prekvapenia:

1. miesto získala Daniela Blahutová, 2.miesto obsadila Timea Faťarová – obe z I.C a 3. miesto patrí Denisovi Balogovi z I.A. Zaujímavý prejav žiačky Karin Juhaniakovej z I.A jej priniesol tiež Cenu poroty.

                Žiaci s VJM súťažili v C kategórii a víťazmi sa stali:

Ádám Grešo, II.D – 1.miesto, Alexandra Gulíšková, II.D – 2.miesto a Ramóna Bodnárová, I.D – 3.miesto. Cenu riaditeľa školy získala L. Z. Szobonya.

Nikto z účastníkov neodišiel naprázdno- víťazi si odniesli knižné poukážky, výnimočné talenty detské knihy a všetci si pochutili na sladkej odmene.

Už teraz sa tešíme na budúci školský rok.

                                                                                                                          Eva Št.

 Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

 

V dňoch 8. – 10. júna 2022 sa konalo Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč v Nových Zámkoch. Po úspechu na krajskom kole sa na toto prestížne podujatie dostala aj naša žiačka II.D triedy, Alexandra Gulíšková.

Súťaž, ktorá vytvára priestor na zlepšovanie sa v komunikácii v slovenskom jazyku prebiehala v dvoch častiach s tromi úlohami.                Tu si mohli súťažiaci pri vystupovaní na verejnosti zmerať svoje sily.

Poslaním súťaže je rozvíjať kultivovaný prejav detí a získať schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.

Naša Alexandra sa umiestnila v peknom striebornom pásme. Srdečne jej blahoželáme a veľké poďakovanie patrí aj Mgr. Veronike Patakyovej, ktorá ju na súťaže pripravovala.

                                                                                                             Žofia Sabatská

 

                       Rozprávkové bytosti 

Rozprávkový svet krajšieho tu niet, tak ho spolu precestujme hore dolu tam a späť, tam a späť.  Žiakom z 3.A, 3.B a 2.A triedy sa to podarilo v piatok 10.06.2022 keď k nám zavítali herci pani Júlia Haruštiaková a pán Juraj Haviar z divadla Pod balkónom z Banskej Bystricie.

Interaktívne predstavenie s bábkami pod názvom Šaško a kráľ  bolo plné prekvapenia a zábavy.

Šaško nás sprevádzal na svojej ceste pri hľadaní rozprávky pre kráľa. Cestou stretával ďalšie rozprávkové bytosti, ktoré predstavovali rôzne typy bábok: marionety, javajky, maňušky, plošné bábky. Žiaci  mali možnosť aktívne sa zapájať do deja a priamo na javisku hrali s bábkami divadlo.

Naši žiaci- herci tak mali možnosť aktívne prežiť príbeh, ktorý zároveň aj sami vytvárali. Tešíme sa v novom školskom roku na ďalšie spoločné stretnutie s divadlom Pod balkónom.

                                                                                                                  Zdenka En.

    Aj negatívna skúsenosť je skúsenosť

 

Tretí júnový deň sa začal úsmevom slniečka, ktoré od rána  optimisticky svietilo, avšak už po príchode do mesta Zvolena sa nám začala lepiť na päty smola.

Spočiatku sme si mysleli, že odhalíme vinníka, ale po nahliadnutí
do kalendára sa predsa len niekde stratila spred čísla 3 jednotka, a tak piatok trinásteho určite nebol na vine. Ale pekne po poriadku…

3. júna 2022 nás osud zavial do Kráľovskej siene Zvolenského zámku, kde sa konalo celoslovenské kolo XXXV. ročníka súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.         

Naša škola sa do súťaže zapojila prostredníctvom súťažiacej z II. A Ley Válkovej, ktorá nám napriek silnej konkurencii neurobila hanbu a aj keď ju to stálo mnoho úsilia a sebazaprenia, v ťažkej situácii sa úspešne popasovala so strachom i trémou.

A hoci sme sa tento raz neumiestnili na víťazných pozíciách, aj za túto skúsenosť môžeme byť vďačné. Každá nová skúsenosť je, totiž, prínosom. Veď ako povedal rímsky senátor a rečník Gaius Julius Caesar: „Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí.“

Lea, ďakujeme a želáme Ti ešte mnoho inšpiratívnych skúseností!

                                                                                                                                 Št.

                   Čo deťom k šťastiu treba     

 

Prvý  jún je deň  našich najmenších. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským  srdiečkam. Ako sa spieva v známej detskej pesničke : Čo sa dnes deťom najviac ráta? Mať otca ako kamaráta, maminu dlaň a popri tom mať vždycky lásky plný dom.

Úsmev na detskej tvári chceli vyčariť aj žiaci našej školy.  Dňa 1.06.2022 viedla cesta žiakov z 3.A triedy  do ZŠ L. Novomestského a 6 dievčat z 2.A triedy  odišli do ZŠ Haličská cesta,  kde si pre deti  prvého stupňa pripravili zaujímavé aktivity. Tým sa to ale neskončilo. Dňa 2.06.2022 do našej školy zavítali deti z MŠ Dr. Herza s pani učiteľkami Mirkou a Jankou a opäť bola zábava, o ktorú sa postarali žiaci z 2.A triedy. Ťažkým dňom bola sobota 4.06.2022. Veď komu sa chce ráno vstávať keď nemusí ísť do školy.  Našlo sa však 7 statočných, ktorí ráno za dažďa prišli do mestského parku Lučenec a pomohli CVČ Lučenec pre deti  pripraviť cestu rozprávkovým lesom.

 Všetkým našim ešte tiež deťom patrí vďaka že potešili detské srdiečka.

                                                                                                                 Zdenka En.

Deň Európy v pohybe

 

Dňa 10. 5. 2022 sa žiaci 3. B triedy ( odboru SVP ) zúčastnili zaujímavého Dňa Európy v pohybe v Mestskom parku v Lučenci, ktorý organizoval Europe Direct LC pri príležitosti Dňa Európy a Svetového dňa pohybu. Okrem pohybu sme sa oboznámili s rôznymi možnosťami pre študentov v rámci štúdia a pracovných príležitostí v krajinách EÚ, a vďaka informáciám z jednotlivých stanovíšť, ako napr. Európske spotrebiteľské centrum v SR, SAIA n.o., sme sa dozvedeli informácie o možnosti štipendií, stáží a pracovných príležitostiach v krajinách EÚ.

                                                                                                                                                                                                                                                 Ivana Iždinská Belková

20220510_111807

Rétorika s ľahkosťou

 

Druhý máj 2022… Celé Slovensko žilo prijímacími skúškami a inak to nebolo ani v našej škole. V laviciach sedela s uchádzačmi spoločníčka tréma, tretiaci – budúci učitelia – pozorne načúvali v rámci odbornej praxe, ich ostatní spolužiaci „drali“ opäť počítače, notebooky či mobilné telefóny počas on-line vyučovania a len hŕstka odvážnych rečníkov – našich žiakov – sa rozhodla každodenný stereotyp vymeniť za tvorivé dopoludnie v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Slovo v hlavnej úlohe pod vedením Mgr. Milady Bolyošovej, ktorá do nášho regiónu pozvala lektorku Mgr. Art. Barboru Špánikovú, ArtD. z Banskej Bystrice.

Farby našej školy tentoraz reprezentovalo 11 študentov I. a II. ročníka. Denis, Anka, Danka, Cora, Lucka, Zuzka, Lea, Nika, Viki, Kika a Laura si zmerali sily so spolužiakmi z iných stredných škôl. Predmetom ich duelu bola tvorba vlastného jazykového prejavu na danú tému, prezentovanie názoru na riešenie aktuálnych spoločenských či celosvetových problémov a umenie argumentácie. A to všetko pred zrakmi obecenstva a kritickej odbornej poroty.

Celé dopoludnie pripomínalo hru stoličkový tanec, pretože počet súťažiacich, ktorí boli úspešní v jednotlivých kolách, sa neustále zmenšoval, až… zostala Lea Válková (II.A) s Denisom Balogom (I.A). A aký bol verdikt poroty? Do celoslovenského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen pocestujú obaja.

Našej súťažnej dvojici srdečne blahoželáme a už teraz im držíme palce, aby svoj talent mohli ponúknuť nielen na obdiv, ale aby dokázali využiť svoje verbálno-komunikačné schopnosti na dosiahnutie čo najlepších výsledkov vo Zvolene.

Veľa šťastia, Lea a Denis!

                                                                                                                           Eva Št.

Rétorika1

Eko deň  Komunitné centrum Rapovská križovatka

 

Dňa 29. 4. 2022 sa žiaci 3. B triedy, odboru SVP zúčastnili ekologického dňa na Rapovskej križovatke, kde sme spolu s obyvateľmi a ich deťmi zveľaďovali ich obydlie, v spolupráci s KC Rapovská križovatka, pod vedením pani Mgr. Editky Vanzalovej. Svojou aktivitou sme prispeli k skrášleniu ich obydlia, a zároveň sme mali možnosť sa spoznať s malými pomocníkmi, s ktorými sa tešíme na budúce na spoločné aktivity. Za možnosť ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                    III.B

20220429_111502

Deň narcisov 28. apríl 2022

 

Dňa 28.4. 2022, ktorý bol dňom Narcisov za účelom finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine, sa 10 žiaci 3. B triedy, odboru SVP,  podujali zrealizovať na našej škole krásny Deň narcisov v spolupráci so SČK v LC. V tento deň navštívili každú triedu s oslovením o príspevok pre tento účel, rozdávali ako symbol malý kvietok s takou silou,  a okrem toho sme vytvorili na našej škole stanovište, kde sa mohli všetci pristaviť. Výnosom zbierky v sume 206 e sme prispeli tak významnej pomoci, akou táto zbierka je, ďakujeme za možnosť a tešíme sa na budúcu spoluprácu s Ligou proti rakovine a so SČK v LC.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                 III.B

Súťaž „ Mladý Európan“

 

Dňa 22.4. 2022 sa 3 žiaci 3. B triedy ( Viktória  Talánová, Adam Czakó a Tibor Baláž ) zúčastnili cez  centrum EUROPE DIRECT LC na Radnici v Lučenci regionálneho kola 17. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan 2022“. Súťažili v 2 kolách ako trojčlenný tím na tému EÚ.

Súťaž sa nám veľmi páčila, obohatila o skúsenosť v oblasti mnohých informácií  o fungovaní EÚ a jej významu. Pevne veríme, že sa jej budeme môcť zúčastniť aj v budúcich rokoch. Ďakujeme centru EUROPE DIRECT LC za túto možnosť.                                                                                                                                                                                                                                                III.B

Odborná exkurzia Reedukačné centrum a SOŠ a Odborné učilište Tornaľa

 

 Dňa 27.4. 2022 sa žiaci 3. B triedy odboru SVP a žiaci 4.B triedy zúčastnili pod odborným dozorom pani profesoriek p. p. Ďurošovej a p.p. Belkovej, odbornej  praxovej exkurzie v RC a SOŠ a Odbornom učilišti Tornaľa. Oboznámili sme sa s fungovaním tohto sociálneho a školského zariadenia pre mládež ( chlapcov ), ako aj s mnohými vzdelávacími a voľnočasovými aktivitami  v rámci pobytu a reedukácie mládeže. Pán riaditeľ a jeho kolegovia nás pútavým spôsobom previedli formou exkurzie po celom RC, za čo veľmi ďakujeme.

Tešíme sa na budúce stretnutia, IIB

 

Poznávame nárečia našich predkov/II. časť

 

Po stopách našich predkov sme sa vybrali i 28. apríla 2022, keď sa zástupcovia študentov našej školy zúčastnili vedeckej konferencie pod názvom Janko Kráľ a štúrovci v Novohrade.

Podujatie sa uskutočnilo na Radnici, Ul. Dr. Herza v Lučenci pod záštitou primátorky mesta Lučenec a poslankyne NR SR  PhDr. Alexandry Pivkovej. Pozvanie prijali aj kapacity, ktoré sa problematike našich dejateľov, národovcov či nárečí venujú už dlhé roky, niektorí im zasvätili dokonca celý život.

Z rodákov Novohradu do nášho regiónu osobne zavítal Doc. Dr. Július Lomenčík, PhD., riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS, ktorý poslucháčom, najmä z radu stredoškolákov, odovzdal cenné informácie
o pedagogickej činnosti Augusta Horislava Škultétyho. Ostatné referáty pozvaných hostí spracúvali život, dielo i odkaz  J. Rotaridesa a J. Francisciho, poskytli pohľad na vzťah bratov Gáberovcov k štúrovcom, poodhalili spätosť Janka Kráľa s Novohradom či analyzovali odkaz štúrovcov pre dnešok.

Aj keď 28. aprílové dopoludnie bolo náročné na sústredenie sa, prinieslo i príjemné chvíle v podobe odovzdávania cien víťazom súťaže v prednese textu v novohradskom nárečí Poznávame nárečia našich predkov.

Všetci naši súťažiaci s napätím očakávali výsledok, ktorý oznámil Doc. Dr. Július Lomenčík, PhD. spolu s predsedníčkou miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci Mgr. Ľudmilou Lacovou. Ocenenie si napokon odniesli:

Denis Balog (I.A) – 1. miesto,

Daniela Blahutová (I.C) – 2. miesto,

Lea Válková a Andrea Karáseková (obe II.A) – 3. miesto,

Lucia Sedlačeková a Zuzana Stejskalová (II.A) – cena poroty.

Slávnostné dopoludnie sme zavŕšili kladením vencov pri pamätnej tabuli Janka Kráľa v Lučenci. Tu v povetrí zneli slová básne Orol vták a hudobnú bodku za kultúrnym podujatím priniesli tóny hymnickej piesne Slovensko moje, otčina moja v podaní našich folkloristiek.

Batôžtek zážitkov sme opäť doplnili cennými informáciami, dojmami a pocitom spolupatričnosti. Ďakujeme za príležitosť.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Št.

Poznávame nárečia našich predkov/I. časť

 

O tom, že aj reč našich predkov má svoje čaro (a niekedy i temné zákutia) sa mohli „na vlastnej koži“ presvedčiť súťažiaci 2. ročníka súťaže v prednese textu v novohradskom nárečí, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 200. výročia narodenia novohradského rodáka, spolupracovníka Ľudovíta Štúra, JÁNA  KVETOSLAVA GÁBERA-LOVINSKÉHO.

12 odvážlivcov (možno i trochu experimentátorov) z tried I. a II. ročníka našej školy sa rozhodlo popasovať s textami, ktoré v mnohých prípadoch konkurovali svetovej angličtine či nemčine. Ej, či sa pri nácviku nejednému interpretovi jazyk nie raz zamotal. Ale ako sa hovorí: „Kto sa bojí, nech nejde do lesa.“ To však rozhodne neplatí o žiakoch SOŠ pedagogickej v Lučenci, pretože práve vďaka nim mohla súťaž prebehnúť aj v II. kategórii – stredné školy.

22. apríla 2022 sa v príjemnom prostredí Domu Matice slovenskej v Lučenci rozozvučali hlasy recitátorov, rozprávačov, no i tóny huslí, ktoré sladko zaplakali, aby vliali do sŕdc prítomných nadšencov aspoň uzlík emócií a zlákali ich tak čo i len na malú chvíľu do sveta folklóru. Bolo čo počúvať, ale i na čo sa pozerať.

Naši žiaci neostali ľudovým tradíciám nič dlžní, a tak každý z nich vyjadril úctu k folklóru i svojím outfitom (ornamenty na malú chvíľu vystriedali logá módnych značiek). Aspoň pár okamihov sme sa slovom, odevom i spevom vrátili do čias našich predkov.

Odborná porota ohodnotila snahu všetkých účastníkov diplomom za účasť a tých najlepších sa rozhodla oceniť na vedeckej konferencii v Lučenci  (pokračovanie nabudúce). A hoci na dobré si treba počkať, nikto neodchádzal s pocitom sklamania či nenaplnenia očakávaní. Svedčí o tom i pár postrehov našich súťažiacich:

„Súťaž sa mi veľmi páčila, bavilo ma vypočuť si ostatných súťažiacich. I keď by som málinko kriticky vedela zhodnotiť porotu, v nárečí sa určite vyznala. …bolo to príjemne strávené dopoludnie.“ (N.)

„Cítila som sa dobre, bola tam uvoľnená atmosféra. Trochu som bola v strese, ale potom ma to prešlo.“ (C.)

„Veľmi sa mi páčila táto akcia, pretože všetko spojené s folklórom je mi srdcu blízke. Medzi súťažiacimi a porotou som sa cítila dobre, všetci sme sa navzájom podporovali a držali si palce. Trošku som bola v strese, ale postupom času to prešlo a atmosféra sa uvoľnila.“ (D.)

„Ja som bola trochu v strese z toho, ako zarecitujem, ale postupne to prešlo. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto súťaže.“ (T.)

Čo dodať na záver? Naši starí rodičia by sa za nás iste nemuseli hanbiť.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Sme na vás všetkých hrdí.                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Št.

EKO – DEŇ V MESTSKOM PARKU

 

22. apríl je venovaný Zemi. Sviatok, ktorý si pripomíname od roku 1970 nás upozorňuje na to, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia.

Pri príležitosti Dňa Zeme aj mesto Lučenec organizovalo akciu pod názvom „Investujme do svojej planéty“. Spoluorganizátorom tejto iniciatívy sa stala aj naša škola. Žiaci III.A triedy, pod vedením učiteliek Z. Endrödyovej, G. Beňušovej a Ž. Sabatskej pripravili rôzne eko-hry pre detí MŠ a ZŠ v lučeneckom parku. Dvojice vytvorili stanovištia, kde deti škôl a školských zariadení mohli ukázať svoje vedomosti, zručnosti v športových, súťaživých a kreatívnych aktivitách. Prichádzali v hojnom počte a naši žiaci mali plné ruky práce. Patrí im veľká pochvala za prípravu a za úspešný priebeh tohto dňa. Ich odmenou boli usmievavé tváre detičiek, ktoré sa s radosťou zapojili do aktivít s environmentálnou tematikou.

Cieľom takýchto EKO – DNÍ je prehĺbiť vzťah detí k šetrnému prístupu k prírode, k nášmu životnému prostrediu a ochrane ohrozených druhov (rastlín aj živočíchov).

                                                                                                                                                                                                                                                            Žofia Sabatská

Po dlhom čase opäť spolu na súťaži Poznaj slovenskú reč

Dňa 12. 4. 2022 sa po dlhom čase opäť stretli žiaci z tried s vyučovacím jazykom maďarským, aby si zmerali sily v súťaži Poznaj slovenskú reč, ktorá je zameraná na komunikačné schopnosti žiakov v národnom jazyku. Súťažiacich bolo sedem, z I.D. II.D a III.D triedy. Tretie miesto získal Krisztián Varga z III.D triedy, druhé miesto získala Evelin Mihályiová z III.D triedy. V zlatom pásme, teda na prvom mieste, sa umiestnila Alexandra Gulíšková z II.D triedy a postupuje tak do krajského kola, ktoré sa bude konať 25. apríla v Lučenci. Srdečne im blahoželáme. Zároveň sa chceme poďakovať za účasť aj našim odvážnym prvákom, ktorí teraz mohli získali cenné skúsenosti a o rok nás môžu aj oni reprezentovať na krajskom kole.

 

Ako sa na nás opäť usmialo šťastie

Dvanásty aprílový deň priniesol nielen slnečné lúče, ale i milé prekvapenie, o ktoré sa postarali študentky II. ročníka našej školy – Lucia Sedlačeková a Nikoleta Mikušová.

Obe sa zúčastnili regionálneho kola 68. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde ich výkon ocenila odborná porota pod vedením
PhDr. Ľubomíra Šárika nasledovne:

V kategórii poézie Lucia Sedlačeková (II.A) získala 1. miestoNikolete Mikušovej (II.C) sa podarilo obsadiť pekné 3. miesto.

Obom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu, srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom a Lucii prajeme veľa šťastia v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 4. mája 2022 v Banskej Bystrici.

                                                                                                                                 Št

                                                                                                                                                                                                                                                                      zdroj: internet

Odborná exkurzia Reedukačné centrum a ZŠ so ŠZŠ Čerenčany pri RS

Dňa 28.3. 2022 sa žiaci 3. B triedy odboru SVP a žiaci 4.B triedy zúčastnili pod odborným dozorom pani profesoriek p. p. Ďurošovej a p.p. Belkovej, odbornej  praxovej exkurzie v RC a Zš so ŠZŠ v Čerenčanoch pri RS. Oboznámili sme sa s fungovaním tohto sociálneho a školského zariadenia pre deti a mládež, ako aj s mnohými vzdelávacími a voľnočasovými aktivitami  v rámci pobytu a reedukácie detí a mládeže. Zástupca organizácie pán Kudlík nás pútavým spôsobom previedol formou exkurzie po celom RC, za čo veľmi ďakujeme.

Tešíme sa na budúce stretnutia.                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                Ivana Iždinská Belková

Beseda na tému EÚ pre mladých

 Dňa 24.3. 2022 sa žiaci 1. B a 2. B triedy zúčastnili prednášky a besedy na tému Európskej únie pre mladých.  

Žiakom našej školy pán Andrej Krchňavý ( Representation of the European Commission in the SR ) zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, predstavil význam a činnosť Európskej únie, a diskutoval so žiakmi i o aktuálnych témach súčasnosti EÚ.

Prednáška sa nám veľmi páčila, bola príjemným obohatením vzdelávacieho procesu, a poskytla informácie, ktoré môžu našim mladým ľuďom pomôcť v súčastnosti i v budúcnosti, tešíme sa na budúce stretnutia, ďakujeme…..                                                                      

                                                                                                 Ivana Iždinská Belková

 

Po kratšej prestávke sme zožali bohatú úrodu alebo Nie je dôležité
zúčastniť sa, ale vyhrať

Osemnásty marcový deň sa stal pre našu školu výnimočný tým, že po menšej prestávke sme sa opäť zapojili do súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Súťažiace I.C, II.A a II.C triedy nás reprezentovali v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci pod odborným dohľadom skúsenej poroty. Tá po vypočutí milovníkov prednesu poézie alebo prózy z viacerých stredných škôl rozhodla o zaujímavých a pre nás i trochu nečakaných výsledkoch.

V kategórii poézie sme získali zlaté pásmo, a to zásluhou L. Sedlačekovej z II.A, no neuniklo nám ani striebro – to si odniesla žiačka I.C triedy D. Blahutová

V kategórii prózy bola konkurencia väčšia, avšak ani to naše recitátorky neodradilo. Dôkazom toho je opäť umiestnenie v zlatom (N. Mikušová, II.C) i striebornom (A. Šatarová, I.C) pásme.

S hrdosťou môžeme skonštatovať, že svitá na lepšie časy a po silnom emotívnom zážitku našim odvážnym súťažiacim určite nebude ani v budúcnosti stačiť riadiť sa heslom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Za vzornú reprezentáciu našej školy všetkým súťažiacim ďakujeme, k dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme a „zlatým“ recitátorkám držíme palce v regionálnom kole.

A čo vy ostatní? Snáď vás naše 4 „mušketierky“ motivovali k odvážnemu vykročeniu po ceste vedúcej k osobnému úspechu. Nič však nie je zadarmo…         

                                                                                                                                 E. Št.

 

 

           

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Mária Gyӧrgyová zabojovala na online kole olympiády z anglického jazyka a dosiahla 4.miesto. Nebol to však jednoduchý boj.                              V doobedňajších hodinách úspešne postúpila v časti „posluch, gramatika, porozumenie textu“ a následne bola v poobedňajších hodinách pozvaná na „rozhovor“ a „hranie rolí“ s rovesníkmi z iných škôl. Reprezentovala nás statočne, 4.miesto je krásny výkon. Vraj bude budúci rok ešte lepšia 😊  Ďakujeme.

Milí študenti, majte ciele, snažte sa ich dosiahnuť a my vám pri tom procese radi pomôžeme.

                                                                                                          Mgr. K. Ďurošová

 

Keď snaha a úsilie sú korunované úspechom na krajskom kole

Po kratšej prestávke sa aj naša škola, tento raz v zastúpení maturantky Emy Sarvašovej zo IV.A, dňa 11. februára 2022 zapojila do krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Aj keď súťaž tohto roku prebiehala online (takmer anonymne), na druhej strane punc vážnosti a dôstojnosti jej pridala najmä ústna časť, v ktorej súťažiaci mohli prostredníctvom online priestoru
prezentovať nielen  seba ako osobnosti i vzdelané bytosti oplývajúce najmä rečovými schopnosťami, ale tiež reprezentovať svoju školu.

Našej Eme sa to podarilo, a tak jej úspech v podobe 3. miesta vrhol slnečný lúč nádeje na budúcnosť našej školy, kde snaha a úsilie jednotlivcov sú odmenené.

Srdečne blahoželáme a za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.                                                                                                                                              Št.

Keď naši bývalí žiaci učia tých súčasných…

 

V rámci projektu Slovo v hlavnej úlohe a na pozvanie Mgr. M. Bolyošovej z NOS v Lučenci sa dňa 8. 2. 2022 štrnásť študentov našej školy zúčastnilo seminára pre recitátorov.

Lektorkou podujatia bola naša absolventka Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., pedagogička, dramatička i scenáristka, ktorá do srdca Novohradu zavítala, aby darovala nielen svoj vzácny čas, ale najmä cenné skúsenosti tým, čo sa venujú, alebo sa v budúcnosti chcú venovať umeleckému prednesu.

Naše žiačky si vyskúšali techniky správneho dýchania, uvoľňovacie a artikulačné cvičenia, a hoci im čas veľmi naklonený nebol (z naplánovaných aktivít nebolo možné pre krátkosť času zrealizovať všetky), strávili príjemné pracovné dopoludnie v priestoroch NOS v Lučenci.

Za všetkých pár názorov:

L: „Dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré v praxi určite využijem. Cítila som sa fajn a uvoľnene. Teším sa na ďalšie zážitky z podobných seminárov.“

E: „Na seminári sa mi páčilo. Naučila som sa správne dýchať, manipulovať s hlasom a lepšie pochopiť text. Spoznala som rôzne cvičenia na artikuláciu a prácu s dychom, ktoré určite využijem. Pochopila som, že text sa mi má páčiť…“

L: „Na seminári ma to bavilo, bolo dobre a páčilo sa mi. Naučila som sa

niečo nové.“

M: „ …bolo super, veľa sme sa dozvedeli.“

A: „Bolo to veľmi zaujímavé a dalo nám to veľa aj do budúcnosti.“

V mene všetkých účastníkov podujatia zostáva už len vyjadriť presvedčenie i túžbu, že (možno i v rovnakej zostave) na podobnom inšpiratívnom a novými informáciami sršiacom stretnutí sa snáď už čoskoro uvidíme opäť.

 Katke a pani Milade patrí naša vrelá vďaka.

                                                                                                                                                                                Lenka K., Evka K., Lucka S., II.A; Mirka G., Aďa P., III.B + E. Št

Seminár_1
Seminár_3
Seminár_2

Mária Gyӧrgyová z 3.D postúpila na krajské kolo  v Olympiáde z anglického jazyka

Tak ako aj po uplynulé roky, s novým školským rokom prichádzajú i nové  kolá predmetových olympiád. Školského kola olympiády z anglického jazyka (22.novembra 2021) sa zúčastnili tí najtalentovanejší študenti našej školy a zmerali si sily. Toto sú traja najlepší:

Poradie

Meno

Trieda

Počet bodov za písomnú + ústnu časť

Dosiahnutý počet bodov

1.miesto

Mária Gyӧrgyová

3.D

28 + 30

58

2.miesto

Adriana Póšová

3.B

26 + 26

52

3.miesto

Noémi Bencsíková

4.D

23,5 + 28

51,5

Dňa 13.januára 2022 sa konalo online okresné kolo 32.ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu zastupovala Mária Gyӧrgyová z 3.D triedy, víťazka školského kola olympiády. Preukázala v tejto súťaži výborné jazykové zručnosti a umiestnila sa na krásnom 1.mieste. Z celkového počtu 40 bodov získala 35 bodov.

Za skvelú reprezentáciu našej školy jej patrí veľká vďaka. 08.februára 2022 bude bojovať na online krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Držíme jej palce … „Break a leg, Marcsi“.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr.K.Ďurošová

Je to jednoduchšie a samozrejme ekologickejšie…

 

Pandemická situácia zmenila náš každodenný život a výrazne zasiahla aj do niektorých súčastí toho študentského. A na vlastnej koži si to vyskúšali i naši súťažiaci, ktorí sa dňa 10.12.2021 zapojili do on-line olympiády zo slovenského jazyka. Bolo to po prvýkrát v histórii našej školy, čo počítač zaujal miesto predsedu súťažnej  komisie a rozhodoval o umiestnení súťažiacich, ktorí si merali sily v dvoch kategóriách.

16 študentov z rôznych tried s napätím čakalo na vyhodnotenie školského kola, ktoré prebehlo centrálne, a tak s miernym oneskorením. A hoci milovníci slovenského jazyka a literatúry bojovali s nesmiernym odhodlaním, úspešným riešiteľom sa stal len jeden z nich. Šťastie sa tento raz usmialo na žiačku IV.A triedy Emu Sarvašovú, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou a postúpila tak do krajského kola olympiády.

A aké boli pocity samotných súťažiacich? Odpoveď nájdete v nasledujúcich myšlienkach:

„Olympiáda zo slovenského jazyka sa nám veľmi páčila, otázky boli primerané a zaujímavé. Časovo sa to dalo tiež dobre zvládnuť. Bolo skvelé si takto preveriť svoje vedomosti. Sme rady za možnosť zúčastniť sa na tejto olympiáde. Budeme šťastné, ak si ju v budúcnosti budeme môcť zopakovať ešte raz.“ (V.  Véghová a N. Mikušová, II.C)

„Myslím si, že online olympiáda je veľmi dobrý nápad. Ja osobne som bola až prekvapená, aké jednoduché to bolo. Rýchlosť, ucelenosť,  pohodlie domova, tieto slová opisujú online olympiádu z môjho pohľadu. Nízka náročnosť bola aj preto, lebo sa dalo ťuknúť pri každej otázke
na zobrazenie ukážky. Nezaberalo mi čas listovanie v papieroch.
Neovplyvňoval ma nikto. Mohla som pohodlne písať, pretože aj učiteľ prechádzajúci sa po triede alebo spolužiaci, ktorí už dopísali, pôsobia rušivo.

Ukazovalo mi, koľko času ešte ostáva, nemusela som si to sledovať ako v škole. Páčilo sa mi, že stačilo len ťuknúť na správnu odpoveď a hneď to bolo zaznamenané. Je to jednoduchšie aj pre učiteľov, pretože majú hneď vyhodnotenie odpovedí.

 Som toho názoru, že olympiády by mali aj v budúcnosti prebiehať on-line. Je to menej zdĺhavé, jednoduchšie a samozrejme ekologickejšie, avšak je mi jasné, že sa nájdu aj žiaci, ktorí nebudú súťažiť poctivo…..“ (V. Sujová, IV.A)

Čo dodať na záver? 

Víťazke srdečne blahoželáme a tešíme sa na všetkých súťažiacich v budúcom školskom roku. 

                                                                                                                                                                                                     Véghová, N. Mikušová/ II.C+V. Sujová/IV.A+E. Št.                                   

Halloweenske príšery na našej Pégečke

V stredu 27.10. 2021 sa na našej Pégečke uskutočnil Halloween. Študenti spolu s profesormi, mali možnosť zažiť skvelú halloweensku atmosféru, ktorú vytvárali masky a kostýmy študentov, ale aj profesorov. Masiek bolo “všeho chutí” : bosorky, kostry, upíri, duchovia, čerti, dokonca aj postavy z filmov zavítali medzi nás, v podaní našich študentov, a tým sa vyhli skúšaniu na vyučovacích hodinách. Najkreatívnejšie masky boli ocenené cez veľkú prestávku na školskom dvore. Hodnotili sa aj tekvice, ktoré vyrezávali šesťčlenné družstvá z tried počas druhej a tretej vyučovacej hodiny. Tekvice boli strašidelné, vtipné, dokonca aj umelecké a tak porota mala ťažkú úlohu s výberom troch NAJ tekvíc školy.  Masky a príšery sa mohli po vyučovaní vybrať strašiť ďalej na vlaky a autobusy, a vďaka vydarenému dňu sa mohli začať aj jesenné prázdniny so skvelou náladou.  

                                                                                                       Póšová A. (3. B)

Biela pastelka

Dňa 24.9. 2021 naši žiaci z III. B triedy odboru SVP prispeli vyzbieraním v uliciach mesta Lučenec k sume 1366,44€,  k celoslovenskej zbierke ” Biela pastelka”.

ÚNaSS, pracovisko LC im touto cestou chce poďakovať za pomoc a podporu pri realizácii hlavného zbierkového dňa zbierky Biela pastelka.

Ďakujeme za vašu ochotu a aktivitu…Ivana Iždinská Belková

Týždeň Dobrovoľníctva 

Dňa 21.9.2021 sa žiaci III. B a IV.B triedy zúčastnili v rámci týždňa Dobrovoľníctva dobrovoľníckej aktivity: „Tvorivé dielne“      

V 3 pé  Spoloč.centre, kde v rámci zaujímavých aktivít, ktoré sme si my pre nich a oni pre nás pripravili, a potešili sme sa tak vzájomne svojou prítomnosťou s obyvateľmi DSS Slatinka, DSS Libertas, n.o. Alternatíva a  príjemnými ľuďmi.

 Za aktivitu a podporu im ďakujeme….Ivana Iždinská Belková

Výhra

Na začiatku to bolo celkom jednoduché, prihlásiť sa na online prezentáciu firmy NEXINEO, zaregistrovať školu do výhernej súťaže… A čakať, až sa šťastie unaví. A ono sa unavilo 31.5. 2021. No a od 2.10. 2022 máme novú ,funkčnú, zariadenú učebňu so 16+1 novými počítačovými zostavami od spomenutej firmy. Pevne dúfame, že nám zvýši kvalitu edukačného procesu.

                                                                                                        Mgr. Ondrej Nociar

IMG_20211022_093303

„Kto sa z nej napije, lásky sa dožije...“

Sychravé a upršané počasie sa stalo naším spoločníkom na ceste do Novohradskej knižnice v Lučenci (NKLC) dňa 6. októbra 2021, kam sme sa (II.A, II.C, II.D/3 žiačky
a Mgr. Patakyová) vybrali na besedu Šiesta veta B. Slančíkovej-Timravy (podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 70. výročia úmrtia B.S. Timravy).

V podaní dramaturgičky, scenáristky a pedagogičky prof. Zuzany Gindl-Tatárovej, ArtD., hosťky NKLC, sme sa preniesli nielen do obdobia jej študentských čias, keď
pod vplyvom svojej profesorky na strednej škole dospela k poznaniu, že treba mať vlastný názor, ale aj do situácie, keď svoj vlastný názor vysloviť, a to ešte ústami ženy, bolo odvážne. A odvážna bola aj naša Boženka (Slančíková-Timrava).

V príjemnej atmosfére zrekonštruovaných priestorov knižnice sme boli obdarovaní nielen zaujímavosťami zo života a tvorby jedinečnej slovenskej spisovateľky (pomenovanej aj „slovenský Dostojevskij“), ale aj spomienkami a zážitkami z natáčania životopisného filmu Šiesta veta, inšpirovaného práve osudmi B. Slančíkovej-Timravy. Láska k filmu vyslovená prof. Tatárovou nás presvedčila, že „človek musí mať vášeň pre niečo, aby to (niečo) mohol robiť dobre“.

A čo dodať na záver?

Určite si Šiestu vetu pozrite – zasmejete sa (aj na Ťapákovcoch), zamyslíte sa (nielen nad historickými udalosťami), priučíte sa (aj ľudovým zvykom a tradíciám),  možno sklopíte na malú chvíľu zrak (a rumeň vám sfarbí líca), ale najmä sa presvedčíte o tom, že „kto sa z nej (z timravy = zo studničky) napije, lásky sa dožije“. Žiaľ, hoci sama Timrava po láske túžila, „nikdy sa už nevydala a nikdy tiež neopustila tento kraj, tu vytvorila celé svoje literárne dielo – ovocie dedinských samôt“ (šiesta veta).

Apropó: Keď bola Timrava smutná, dokázala celý smútok vypísať.

Tak neváhajte, vezmite do ruky pero a   p í š t e! Možno práve z vás bude spisovateľ/

                                                                                                                         Eva Št. 

Šiesta veta2

Nikto z nás neodišiel domov naprázdno

Neisto až nedôverčivo, no plní očakávania z neznámeho sa žiaci I.C triedy našej školy dňa 22. 9. 2021 vybrali po stopách písmeniek v knihách ukrytých v zrekonštruovaných priestoroch Novohradskej knižnice v Lučenci.

Najskôr opatrne, postupne však stále istejšie mladí návštevníci odkrývali tajomstvá služieb, ktoré knižnica ako inštitúcia ponúka. Dozvedeli sa zaujímavé a pre uľahčenie i spestrenie študentského života veľmi prospešné informácie, čo niektorých oslovilo natoľko, že priamo na „mieste činu“ vyplnili prihlášky za členov knižnice.

Našu (žiakov som sprevádzala aj ja) túžbu po poznaní všetkých zákutí Novohradskej knižnice v Lučenci zavŕšilo nahliadnutie do bohatstva detskej a umeleckej literatúry a nefalšovaný dotyk s knihou.

Keďže čas bol tento raz naším spojencom, mohli sme si všetci dovoliť aspoň na malú chvíľu dotknúť sa skúmavým pohľadom skvostov výstavy Júliusa Szabóa, inštalovanej v priestoroch oddelenia náučnej literatúry. Okrem požičaných knižných titulov sme si tak mohli do batôžka dobrodružstiev pribaliť aj zákusok v podobe  estetického zážitku.

Určite sa sem radi vrátime, aby sme opäť nasali jedinečnú atmosféru.

Srdečne pozývame aj vás ostatných!

E.Št.

Európsky deň jazykov 2021

 

Tento rok sme Európsky deň jazykov usporiadali trochu netradične. Neorientovali sme sa len na anglicky-hovoriace krajiny, ale na celú Európu. Žiaci sa v určenom časovom limite snažili naučiť spievať krátky úryvok pesničky v rôznych jazykoch Európskych krajín. Keďže kreativita našim žiakom nie je cudzia, o výsledok sa s vami radi podelíme v priloženom videu. Uhádnete o ktoré jazyky sa jedná?

                                                                                                   Mgr.K.Ďurošová