Akcie

Timravina Studnička

 

Dňa 20. septembra  2022 sme v našej škole  zorganizovali školské kolo v umeleckom prednese  pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA. Recitátori  predniesli  úryvky próz a porota v zložení  p. prof. Eva Štefancová, p.prof. Eva Zubová a p. prof.  Iveta Galovičová  spolu  s publikomštudenti 2. C a 2. A ) vybrali  toho najlepšieho  recitátora, hoci sa nám páčili všetci.

Do okresného  kola  postupuje  študent II. A triedy  Denis  Balog   so svojou  prózou  „Miesto, kde deti učia dospelých“ od Daniela Heviera. Na druhom mieste sa  umiestnila  Miriam Galdíková , študentka IV. B triedy, ktorá nám zarecitovala  úryvok  z knihy Stalo sa  mi všetko od Evy  Urbaníkovej  a tretie miesto  získala Daniela  Blahutová, študentka  2. C triedy, ktorá predniesla  úryvok  z knihy Skús  to znovu od  Jany Šulkovej.

Víťazom blahoželáme!

OŽAZ

 

Dňa 9.9.2022 sa študenti našej školy zúčastnili na OŽAZe, na ktorom sa zúčastnili triedy prvého a druhého ročníka. Mali sme možnosť získať viac vedomostí z oblasti prvej pomoci, kde nám pani profesorka Kocúrová vysvetlia ako podať prvú pomoc pri utopení, pri otrave alkoholom… Z oblasti dopravy, nám pán profesor Chovan priblížil, aké môžu byť nebezpečenstvá na ceste. V ďalšej oblasti s názvom –  Orientácia v teréne s pánom profesorom Strierankom, sme naučili, ako sa správne orientovať v prírode pomocou buzoly, kompasu. Neskôr sme sa premiestnili na pedagogickú záhradu, kde nás čakali pán profesor Básti a pani profesorka Valocková Lipianska, kde si prichystali pre nás zaujímavé úlohy napr. odhad vzdialenosti, prenos „zraneného“…
Tento deň sme si veľmi užili a priniesol nám nové skúsenosti, za ktoré sme radi a tešíme sa na ďalšie školské akcie.

                                                                                                                                                                                         Blahutová D., Samašová V. R. 2.C

               

Spoznajme sa riekankou

Človek je tvor komunikatívny. Do vienka dostal dar reči obohatený o schopnosť učiť sa a komunikovať v iných jazykoch. Koľko rečí vieš, toľko ráz si človekom, zvyklo sa kedysi hovoriť. Kto iný, ako naša budúca mladá generácia, by mal byť dobre jazykovo vybavený a otvorený svetu?

Chceme sa podeliť o našu obohacujúcu pedagogickú skúsenosť v rámci programu Erasmus+. Voľba nebola ťažká a znovu po predchádzajúcej spolupráci padla na susedné Česko. S partnermi sme zahájili dvojročnú spoluprácu na projekte s názvom Poznejme se říkadlem. Koordinátormi z českej strany boli Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a gymnázium, Praha 6, Evropská 33. S kolegyňami KateřinouBurianovou  a Marii Liškovou sme mali výborné skúsenosti. Naša Stredná odborná škola pedagogickáPedagógiai Szakközépiskola v Lučenci bola partnerskou školou na Slovensku.

Projekt sme odštartovali 1.9.2019 a jeho obsah sme v prvom roku absolvovali online a až v druhom roku sa nám podarilo realizovali tzv. mobilitu – výmennýpobyt. V prvom roku projektu išlo o trojdňové online stretnutie, v druhom bolo uskutočnené osemdenné výmenné stretnutie. Žiačky sa navzájom oboznámili napríklad so systémom inštitucionálneho vzdelávania od materských škôl po stredné školy v druhej krajine, rozšírili si povedomie o kultúrnom bohatstve krajín, navštívili pamätihodnosti a kultúrne skvosty a podujatia v mestách.

Do projektu boli zapojené žiačky zo zmienených stredných škôl a malí škôlkari z vybraných českých a slovenských materských škôl v Prahe na Tréglovejulici a v pri ZŠ DSA na Kubínyiho námestí v Lučenci. Zatiaľ „iba“ študentky pedagogiky mali možnosť vyskúšať a overiť si, aké môže byť náročné vysvetliť v rámci rôznych činností, prečo je slovenská lienka a českáberuška to isté, a prečo je pes psom“ aj v Čechách, aj na Slovensku. Českým deťom sa slovenské študentky pri práci prihovárali prostredníctvom literárneho pásma Notkabodka a Zvieratká v lese. České študentky nadväzovali kontakt, komunikovali a bezpochyby zaujali hudobno-literárnym pásmom Voda. Vďaka projektu žiačky na obidvoch stranách získali ďalšie cenné skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť pri štúdiu, v pedagogickej praxi a neskôr vo svojom profesijnom uplatnení.                                                                                                                 
Zuzana Danišová

Tento projekt je realizovaný za finančnej podpory EÚ. Za obsah zodpovedá výlučne autor. Obsah neprezentuje názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú jeho obsahom.

Metodická príručka: „Česká a slovenská říkadla v hudebních a jiných aktivitách“ 

30.06.2022

                                                    

Exkurzia – Budapešť

 

Predposledný deň v tomto školskom roku sa vybrali triedy I.A, II.B a II.D so svojimi triednymi učiteľmi na poznávaciu exkurziu do hlavného mesta Maďarska. Neodradilo nás ani horúce letné počasie a vyrazili sme do Budapešti.

Prvou zastávkou v tropickej páľave bolo Tropicarium a Oceanarium. Tu sme mohli cez špeciálne hrubé sklo obdivovať život v žraločom akváriu. V popoludňajších hodinách zájazd pokračoval prehliadkou Námestia Hrdinov – Hősök tere.

Pre všetkých výletníkov to bol veľmi pekný zážitok a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Žofia S.               

Najbohatšia účasť v celej doterajšej histórii…

 

Po takmer dvojročnej „koronaprestávke“ sme sa v tomto školskom roku rozhodli opäť zorganizovať školské kolo súťaže v interpretácii detskej literatúry O najlepšieho interpreta rozprávky.

15. júna 2022 o 12:30 hod. zazneli v IV. B triede tóny klavíra v podaní žiačky I.C triedy Barbory Tiralovej, ktorá súťaži dodala punc vážnosti a elegancie, a tým otvorila školské kolo.

Účasť súťažiacich bola snáď najbohatšia v celej histórii tohto podujatia.  Budúci učitelia MŠ či vychovávatelia ŠKD z tried s VJS i VJM odvážne bojovali so svojimi súpermi v jednotlivých kategóriách.

Odborná porota v zložení Mgr. O. Nociar (predseda), Mgr. E. Zubová a E. Štefancová sa po náročnom rozhodovaní za sprievodu tónov klavíra v podaní Cory Muchovej a ľudového spevu Danky Blahutovej a Vanessy Samašovej z I.C dohodla na nasledujúcich výsledkoch:

V kategórii A (II.ročník) zvíťazila Eva Kučerová z II.A, druhé miesto obsadila Veronika Debnárová, II.A a tretie miesto získala Laura Lacková z II.C. V uvedenej kategórii si Cenu poroty odniesol Dávid Mézeš z II.A.

B kategória (I.ročník) priniesla nasledujúce prekvapenia:

1. miesto získala Daniela Blahutová, 2.miesto obsadila Timea Faťarová – obe z I.C a 3. miesto patrí Denisovi Balogovi z I.A. Zaujímavý prejav žiačky Karin Juhaniakovej z I.A jej priniesol tiež Cenu poroty.

                Žiaci s VJM súťažili v C kategórii a víťazmi sa stali:

Ádám Grešo, II.D – 1.miesto, Alexandra Gulíšková, II.D – 2.miesto a Ramóna Bodnárová, I.D – 3.miesto. Cenu riaditeľa školy získala L. Z. Szobonya.

Nikto z účastníkov neodišiel naprázdno- víťazi si odniesli knižné poukážky, výnimočné talenty detské knihy a všetci si pochutili na sladkej odmene.

Už teraz sa tešíme na budúci školský rok.

                                                                                                                          Eva Št.

 Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

 

V dňoch 8. – 10. júna 2022 sa konalo Celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč v Nových Zámkoch. Po úspechu na krajskom kole sa na toto prestížne podujatie dostala aj naša žiačka II.D triedy, Alexandra Gulíšková.

Súťaž, ktorá vytvára priestor na zlepšovanie sa v komunikácii v slovenskom jazyku prebiehala v dvoch častiach s tromi úlohami.                Tu si mohli súťažiaci pri vystupovaní na verejnosti zmerať svoje sily.

Poslaním súťaže je rozvíjať kultivovaný prejav detí a získať schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.

Naša Alexandra sa umiestnila v peknom striebornom pásme. Srdečne jej blahoželáme a veľké poďakovanie patrí aj Mgr. Veronike Patakyovej, ktorá ju na súťaže pripravovala.

                                                                                                             Žofia Sabatská

 

                       Rozprávkové bytosti 

Rozprávkový svet krajšieho tu niet, tak ho spolu precestujme hore dolu tam a späť, tam a späť.  Žiakom z 3.A, 3.B a 2.A triedy sa to podarilo v piatok 10.06.2022 keď k nám zavítali herci pani Júlia Haruštiaková a pán Juraj Haviar z divadla Pod balkónom z Banskej Bystricie.

Interaktívne predstavenie s bábkami pod názvom Šaško a kráľ  bolo plné prekvapenia a zábavy.

Šaško nás sprevádzal na svojej ceste pri hľadaní rozprávky pre kráľa. Cestou stretával ďalšie rozprávkové bytosti, ktoré predstavovali rôzne typy bábok: marionety, javajky, maňušky, plošné bábky. Žiaci  mali možnosť aktívne sa zapájať do deja a priamo na javisku hrali s bábkami divadlo.

Naši žiaci- herci tak mali možnosť aktívne prežiť príbeh, ktorý zároveň aj sami vytvárali. Tešíme sa v novom školskom roku na ďalšie spoločné stretnutie s divadlom Pod balkónom.

                                                                                                                  Zdenka En.

    Aj negatívna skúsenosť je skúsenosť

 

Tretí júnový deň sa začal úsmevom slniečka, ktoré od rána  optimisticky svietilo, avšak už po príchode do mesta Zvolena sa nám začala lepiť na päty smola.

Spočiatku sme si mysleli, že odhalíme vinníka, ale po nahliadnutí
do kalendára sa predsa len niekde stratila spred čísla 3 jednotka, a tak piatok trinásteho určite nebol na vine. Ale pekne po poriadku…

3. júna 2022 nás osud zavial do Kráľovskej siene Zvolenského zámku, kde sa konalo celoslovenské kolo XXXV. ročníka súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.         

Naša škola sa do súťaže zapojila prostredníctvom súťažiacej z II. A Ley Válkovej, ktorá nám napriek silnej konkurencii neurobila hanbu a aj keď ju to stálo mnoho úsilia a sebazaprenia, v ťažkej situácii sa úspešne popasovala so strachom i trémou.

A hoci sme sa tento raz neumiestnili na víťazných pozíciách, aj za túto skúsenosť môžeme byť vďačné. Každá nová skúsenosť je, totiž, prínosom. Veď ako povedal rímsky senátor a rečník Gaius Julius Caesar: „Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí.“

Lea, ďakujeme a želáme Ti ešte mnoho inšpiratívnych skúseností!

                                                                                                                                 Št.

                   Čo deťom k šťastiu treba     

 

Prvý  jún je deň  našich najmenších. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským  srdiečkam. Ako sa spieva v známej detskej pesničke : Čo sa dnes deťom najviac ráta? Mať otca ako kamaráta, maminu dlaň a popri tom mať vždycky lásky plný dom.

Úsmev na detskej tvári chceli vyčariť aj žiaci našej školy.  Dňa 1.06.2022 viedla cesta žiakov z 3.A triedy  do ZŠ L. Novomestského a 6 dievčat z 2.A triedy  odišli do ZŠ Haličská cesta,  kde si pre deti  prvého stupňa pripravili zaujímavé aktivity. Tým sa to ale neskončilo. Dňa 2.06.2022 do našej školy zavítali deti z MŠ Dr. Herza s pani učiteľkami Mirkou a Jankou a opäť bola zábava, o ktorú sa postarali žiaci z 2.A triedy. Ťažkým dňom bola sobota 4.06.2022. Veď komu sa chce ráno vstávať keď nemusí ísť do školy.  Našlo sa však 7 statočných, ktorí ráno za dažďa prišli do mestského parku Lučenec a pomohli CVČ Lučenec pre deti  pripraviť cestu rozprávkovým lesom.

 Všetkým našim ešte tiež deťom patrí vďaka že potešili detské srdiečka.

                                                                                                                 Zdenka En.

Deň Európy v pohybe

 

Dňa 10. 5. 2022 sa žiaci 3. B triedy ( odboru SVP ) zúčastnili zaujímavého Dňa Európy v pohybe v Mestskom parku v Lučenci, ktorý organizoval Europe Direct LC pri príležitosti Dňa Európy a Svetového dňa pohybu. Okrem pohybu sme sa oboznámili s rôznymi možnosťami pre študentov v rámci štúdia a pracovných príležitostí v krajinách EÚ, a vďaka informáciám z jednotlivých stanovíšť, ako napr. Európske spotrebiteľské centrum v SR, SAIA n.o., sme sa dozvedeli informácie o možnosti štipendií, stáží a pracovných príležitostiach v krajinách EÚ.

                                                                                                                                                                                                                                                 Ivana Iždinská Belková

20220510_111807

Rétorika s ľahkosťou

 

Druhý máj 2022… Celé Slovensko žilo prijímacími skúškami a inak to nebolo ani v našej škole. V laviciach sedela s uchádzačmi spoločníčka tréma, tretiaci – budúci učitelia – pozorne načúvali v rámci odbornej praxe, ich ostatní spolužiaci „drali“ opäť počítače, notebooky či mobilné telefóny počas on-line vyučovania a len hŕstka odvážnych rečníkov – našich žiakov – sa rozhodla každodenný stereotyp vymeniť za tvorivé dopoludnie v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Slovo v hlavnej úlohe pod vedením Mgr. Milady Bolyošovej, ktorá do nášho regiónu pozvala lektorku Mgr. Art. Barboru Špánikovú, ArtD. z Banskej Bystrice.

Farby našej školy tentoraz reprezentovalo 11 študentov I. a II. ročníka. Denis, Anka, Danka, Cora, Lucka, Zuzka, Lea, Nika, Viki, Kika a Laura si zmerali sily so spolužiakmi z iných stredných škôl. Predmetom ich duelu bola tvorba vlastného jazykového prejavu na danú tému, prezentovanie názoru na riešenie aktuálnych spoločenských či celosvetových problémov a umenie argumentácie. A to všetko pred zrakmi obecenstva a kritickej odbornej poroty.

Celé dopoludnie pripomínalo hru stoličkový tanec, pretože počet súťažiacich, ktorí boli úspešní v jednotlivých kolách, sa neustále zmenšoval, až… zostala Lea Válková (II.A) s Denisom Balogom (I.A). A aký bol verdikt poroty? Do celoslovenského kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen pocestujú obaja.

Našej súťažnej dvojici srdečne blahoželáme a už teraz im držíme palce, aby svoj talent mohli ponúknuť nielen na obdiv, ale aby dokázali využiť svoje verbálno-komunikačné schopnosti na dosiahnutie čo najlepších výsledkov vo Zvolene.

Veľa šťastia, Lea a Denis!

                                                                                                                           Eva Št.

Rétorika1

Eko deň  Komunitné centrum Rapovská križovatka

 

Dňa 29. 4. 2022 sa žiaci 3. B triedy, odboru SVP zúčastnili ekologického dňa na Rapovskej križovatke, kde sme spolu s obyvateľmi a ich deťmi zveľaďovali ich obydlie, v spolupráci s KC Rapovská križovatka, pod vedením pani Mgr. Editky Vanzalovej. Svojou aktivitou sme prispeli k skrášleniu ich obydlia, a zároveň sme mali možnosť sa spoznať s malými pomocníkmi, s ktorými sa tešíme na budúce na spoločné aktivity. Za možnosť ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                    III.B

20220429_111502

Deň narcisov 28. apríl 2022

 

Dňa 28.4. 2022, ktorý bol dňom Narcisov za účelom finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine, sa 10 žiaci 3. B triedy, odboru SVP,  podujali zrealizovať na našej škole krásny Deň narcisov v spolupráci so SČK v LC. V tento deň navštívili každú triedu s oslovením o príspevok pre tento účel, rozdávali ako symbol malý kvietok s takou silou,  a okrem toho sme vytvorili na našej škole stanovište, kde sa mohli všetci pristaviť. Výnosom zbierky v sume 206 e sme prispeli tak významnej pomoci, akou táto zbierka je, ďakujeme za možnosť a tešíme sa na budúcu spoluprácu s Ligou proti rakovine a so SČK v LC.                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                 III.B

Súťaž „ Mladý Európan“

 

Dňa 22.4. 2022 sa 3 žiaci 3. B triedy ( Viktória  Talánová, Adam Czakó a Tibor Baláž ) zúčastnili cez  centrum EUROPE DIRECT LC na Radnici v Lučenci regionálneho kola 17. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan 2022“. Súťažili v 2 kolách ako trojčlenný tím na tému EÚ.

Súťaž sa nám veľmi páčila, obohatila o skúsenosť v oblasti mnohých informácií  o fungovaní EÚ a jej významu. Pevne veríme, že sa jej budeme môcť zúčastniť aj v budúcich rokoch. Ďakujeme centru EUROPE DIRECT LC za túto možnosť.                                                                                                                                                                                                                                                III.B

Odborná exkurzia Reedukačné centrum a SOŠ a Odborné učilište Tornaľa

 

 Dňa 27.4. 2022 sa žiaci 3. B triedy odboru SVP a žiaci 4.B triedy zúčastnili pod odborným dozorom pani profesoriek p. p. Ďurošovej a p.p. Belkovej, odbornej  praxovej exkurzie v RC a SOŠ a Odbornom učilišti Tornaľa. Oboznámili sme sa s fungovaním tohto sociálneho a školského zariadenia pre mládež ( chlapcov ), ako aj s mnohými vzdelávacími a voľnočasovými aktivitami  v rámci pobytu a reedukácie mládeže. Pán riaditeľ a jeho kolegovia nás pútavým spôsobom previedli formou exkurzie po celom RC, za čo veľmi ďakujeme.

Tešíme sa na budúce stretnutia, IIB

 

Poznávame nárečia našich predkov/II. časť

 

Po stopách našich predkov sme sa vybrali i 28. apríla 2022, keď sa zástupcovia študentov našej školy zúčastnili vedeckej konferencie pod názvom Janko Kráľ a štúrovci v Novohrade.

Podujatie sa uskutočnilo na Radnici, Ul. Dr. Herza v Lučenci pod záštitou primátorky mesta Lučenec a poslankyne NR SR  PhDr. Alexandry Pivkovej. Pozvanie prijali aj kapacity, ktoré sa problematike našich dejateľov, národovcov či nárečí venujú už dlhé roky, niektorí im zasvätili dokonca celý život.

Z rodákov Novohradu do nášho regiónu osobne zavítal Doc. Dr. Július Lomenčík, PhD., riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS, ktorý poslucháčom, najmä z radu stredoškolákov, odovzdal cenné informácie
o pedagogickej činnosti Augusta Horislava Škultétyho. Ostatné referáty pozvaných hostí spracúvali život, dielo i odkaz  J. Rotaridesa a J. Francisciho, poskytli pohľad na vzťah bratov Gáberovcov k štúrovcom, poodhalili spätosť Janka Kráľa s Novohradom či analyzovali odkaz štúrovcov pre dnešok.

Aj keď 28. aprílové dopoludnie bolo náročné na sústredenie sa, prinieslo i príjemné chvíle v podobe odovzdávania cien víťazom súťaže v prednese textu v novohradskom nárečí Poznávame nárečia našich predkov.

Všetci naši súťažiaci s napätím očakávali výsledok, ktorý oznámil Doc. Dr. Július Lomenčík, PhD. spolu s predsedníčkou miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci Mgr. Ľudmilou Lacovou. Ocenenie si napokon odniesli:

Denis Balog (I.A) – 1. miesto,

Daniela Blahutová (I.C) – 2. miesto,

Lea Válková a Andrea Karáseková (obe II.A) – 3. miesto,

Lucia Sedlačeková a Zuzana Stejskalová (II.A) – cena poroty.

Slávnostné dopoludnie sme zavŕšili kladením vencov pri pamätnej tabuli Janka Kráľa v Lučenci. Tu v povetrí zneli slová básne Orol vták a hudobnú bodku za kultúrnym podujatím priniesli tóny hymnickej piesne Slovensko moje, otčina moja v podaní našich folkloristiek.

Batôžtek zážitkov sme opäť doplnili cennými informáciami, dojmami a pocitom spolupatričnosti. Ďakujeme za príležitosť.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Št.

Poznávame nárečia našich predkov/I. časť

 

O tom, že aj reč našich predkov má svoje čaro (a niekedy i temné zákutia) sa mohli „na vlastnej koži“ presvedčiť súťažiaci 2. ročníka súťaže v prednese textu v novohradskom nárečí, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 200. výročia narodenia novohradského rodáka, spolupracovníka Ľudovíta Štúra, JÁNA  KVETOSLAVA GÁBERA-LOVINSKÉHO.

12 odvážlivcov (možno i trochu experimentátorov) z tried I. a II. ročníka našej školy sa rozhodlo popasovať s textami, ktoré v mnohých prípadoch konkurovali svetovej angličtine či nemčine. Ej, či sa pri nácviku nejednému interpretovi jazyk nie raz zamotal. Ale ako sa hovorí: „Kto sa bojí, nech nejde do lesa.“ To však rozhodne neplatí o žiakoch SOŠ pedagogickej v Lučenci, pretože práve vďaka nim mohla súťaž prebehnúť aj v II. kategórii – stredné školy.

22. apríla 2022 sa v príjemnom prostredí Domu Matice slovenskej v Lučenci rozozvučali hlasy recitátorov, rozprávačov, no i tóny huslí, ktoré sladko zaplakali, aby vliali do sŕdc prítomných nadšencov aspoň uzlík emócií a zlákali ich tak čo i len na malú chvíľu do sveta folklóru. Bolo čo počúvať, ale i na čo sa pozerať.

Naši žiaci neostali ľudovým tradíciám nič dlžní, a tak každý z nich vyjadril úctu k folklóru i svojím outfitom (ornamenty na malú chvíľu vystriedali logá módnych značiek). Aspoň pár okamihov sme sa slovom, odevom i spevom vrátili do čias našich predkov.

Odborná porota ohodnotila snahu všetkých účastníkov diplomom za účasť a tých najlepších sa rozhodla oceniť na vedeckej konferencii v Lučenci  (pokračovanie nabudúce). A hoci na dobré si treba počkať, nikto neodchádzal s pocitom sklamania či nenaplnenia očakávaní. Svedčí o tom i pár postrehov našich súťažiacich:

„Súťaž sa mi veľmi páčila, bavilo ma vypočuť si ostatných súťažiacich. I keď by som málinko kriticky vedela zhodnotiť porotu, v nárečí sa určite vyznala. …bolo to príjemne strávené dopoludnie.“ (N.)

„Cítila som sa dobre, bola tam uvoľnená atmosféra. Trochu som bola v strese, ale potom ma to prešlo.“ (C.)

„Veľmi sa mi páčila táto akcia, pretože všetko spojené s folklórom je mi srdcu blízke. Medzi súťažiacimi a porotou som sa cítila dobre, všetci sme sa navzájom podporovali a držali si palce. Trošku som bola v strese, ale postupom času to prešlo a atmosféra sa uvoľnila.“ (D.)

„Ja som bola trochu v strese z toho, ako zarecitujem, ale postupne to prešlo. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto súťaže.“ (T.)

Čo dodať na záver? Naši starí rodičia by sa za nás iste nemuseli hanbiť.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Sme na vás všetkých hrdí.                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Št.

EKO – DEŇ V MESTSKOM PARKU

 

22. apríl je venovaný Zemi. Sviatok, ktorý si pripomíname od roku 1970 nás upozorňuje na to, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia.

Pri príležitosti Dňa Zeme aj mesto Lučenec organizovalo akciu pod názvom „Investujme do svojej planéty“. Spoluorganizátorom tejto iniciatívy sa stala aj naša škola. Žiaci III.A triedy, pod vedením učiteliek Z. Endrödyovej, G. Beňušovej a Ž. Sabatskej pripravili rôzne eko-hry pre detí MŠ a ZŠ v lučeneckom parku. Dvojice vytvorili stanovištia, kde deti škôl a školských zariadení mohli ukázať svoje vedomosti, zručnosti v športových, súťaživých a kreatívnych aktivitách. Prichádzali v hojnom počte a naši žiaci mali plné ruky práce. Patrí im veľká pochvala za prípravu a za úspešný priebeh tohto dňa. Ich odmenou boli usmievavé tváre detičiek, ktoré sa s radosťou zapojili do aktivít s environmentálnou tematikou.

Cieľom takýchto EKO – DNÍ je prehĺbiť vzťah detí k šetrnému prístupu k prírode, k nášmu životnému prostrediu a ochrane ohrozených druhov (rastlín aj živočíchov).

                                                                                                                                                                                                                                                            Žofia Sabatská

Po dlhom čase opäť spolu na súťaži Poznaj slovenskú reč

Dňa 12. 4. 2022 sa po dlhom čase opäť stretli žiaci z tried s vyučovacím jazykom maďarským, aby si zmerali sily v súťaži Poznaj slovenskú reč, ktorá je zameraná na komunikačné schopnosti žiakov v národnom jazyku. Súťažiacich bolo sedem, z I.D. II.D a III.D triedy. Tretie miesto získal Krisztián Varga z III.D triedy, druhé miesto získala Evelin Mihályiová z III.D triedy. V zlatom pásme, teda na prvom mieste, sa umiestnila Alexandra Gulíšková z II.D triedy a postupuje tak do krajského kola, ktoré sa bude konať 25. apríla v Lučenci. Srdečne im blahoželáme. Zároveň sa chceme poďakovať za účasť aj našim odvážnym prvákom, ktorí teraz mohli získali cenné skúsenosti a o rok nás môžu aj oni reprezentovať na krajskom kole.

 

Ako sa na nás opäť usmialo šťastie

Dvanásty aprílový deň priniesol nielen slnečné lúče, ale i milé prekvapenie, o ktoré sa postarali študentky II. ročníka našej školy – Lucia Sedlačeková a Nikoleta Mikušová.

Obe sa zúčastnili regionálneho kola 68. ročníka súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde ich výkon ocenila odborná porota pod vedením
PhDr. Ľubomíra Šárika nasledovne:

V kategórii poézie Lucia Sedlačeková (II.A) získala 1. miestoNikolete Mikušovej (II.C) sa podarilo obsadiť pekné 3. miesto.

Obom dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu, srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom a Lucii prajeme veľa šťastia v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 4. mája 2022 v Banskej Bystrici.

                                                                                                                                 Št

                                                                                                                                                                                                                                                                      zdroj: internet

Odborná exkurzia Reedukačné centrum a ZŠ so ŠZŠ Čerenčany pri RS

Dňa 28.3. 2022 sa žiaci 3. B triedy odboru SVP a žiaci 4.B triedy zúčastnili pod odborným dozorom pani profesoriek p. p. Ďurošovej a p.p. Belkovej, odbornej  praxovej exkurzie v RC a Zš so ŠZŠ v Čerenčanoch pri RS. Oboznámili sme sa s fungovaním tohto sociálneho a školského zariadenia pre deti a mládež, ako aj s mnohými vzdelávacími a voľnočasovými aktivitami  v rámci pobytu a reedukácie detí a mládeže. Zástupca organizácie pán Kudlík nás pútavým spôsobom previedol formou exkurzie po celom RC, za čo veľmi ďakujeme.

Tešíme sa na budúce stretnutia.                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                Ivana Iždinská Belková

Beseda na tému EÚ pre mladých

 Dňa 24.3. 2022 sa žiaci 1. B a 2. B triedy zúčastnili prednášky a besedy na tému Európskej únie pre mladých.  

Žiakom našej školy pán Andrej Krchňavý ( Representation of the European Commission in the SR ) zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, predstavil význam a činnosť Európskej únie, a diskutoval so žiakmi i o aktuálnych témach súčasnosti EÚ.

Prednáška sa nám veľmi páčila, bola príjemným obohatením vzdelávacieho procesu, a poskytla informácie, ktoré môžu našim mladým ľuďom pomôcť v súčastnosti i v budúcnosti, tešíme sa na budúce stretnutia, ďakujeme…..                                                                      

                                                                                                 Ivana Iždinská Belková

 

Po kratšej prestávke sme zožali bohatú úrodu alebo Nie je dôležité
zúčastniť sa, ale vyhrať

Osemnásty marcový deň sa stal pre našu školu výnimočný tým, že po menšej prestávke sme sa opäť zapojili do súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Súťažiace I.C, II.A a II.C triedy nás reprezentovali v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Novohradského osvetového strediska v Lučenci pod odborným dohľadom skúsenej poroty. Tá po vypočutí milovníkov prednesu poézie alebo prózy z viacerých stredných škôl rozhodla o zaujímavých a pre nás i trochu nečakaných výsledkoch.

V kategórii poézie sme získali zlaté pásmo, a to zásluhou L. Sedlačekovej z II.A, no neuniklo nám ani striebro – to si odniesla žiačka I.C triedy D. Blahutová

V kategórii prózy bola konkurencia väčšia, avšak ani to naše recitátorky neodradilo. Dôkazom toho je opäť umiestnenie v zlatom (N. Mikušová, II.C) i striebornom (A. Šatarová, I.C) pásme.

S hrdosťou môžeme skonštatovať, že svitá na lepšie časy a po silnom emotívnom zážitku našim odvážnym súťažiacim určite nebude ani v budúcnosti stačiť riadiť sa heslom: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Za vzornú reprezentáciu našej školy všetkým súťažiacim ďakujeme, k dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme a „zlatým“ recitátorkám držíme palce v regionálnom kole.

A čo vy ostatní? Snáď vás naše 4 „mušketierky“ motivovali k odvážnemu vykročeniu po ceste vedúcej k osobnému úspechu. Nič však nie je zadarmo…         

                                                                                                                                 E. Št.

 

 

           

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Mária Gyӧrgyová zabojovala na online kole olympiády z anglického jazyka a dosiahla 4.miesto. Nebol to však jednoduchý boj.                              V doobedňajších hodinách úspešne postúpila v časti „posluch, gramatika, porozumenie textu“ a následne bola v poobedňajších hodinách pozvaná na „rozhovor“ a „hranie rolí“ s rovesníkmi z iných škôl. Reprezentovala nás statočne, 4.miesto je krásny výkon. Vraj bude budúci rok ešte lepšia 😊  Ďakujeme.

Milí študenti, majte ciele, snažte sa ich dosiahnuť a my vám pri tom procese radi pomôžeme.

                                                                                                          Mgr. K. Ďurošová

 

Keď snaha a úsilie sú korunované úspechom na krajskom kole

Po kratšej prestávke sa aj naša škola, tento raz v zastúpení maturantky Emy Sarvašovej zo IV.A, dňa 11. februára 2022 zapojila do krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Aj keď súťaž tohto roku prebiehala online (takmer anonymne), na druhej strane punc vážnosti a dôstojnosti jej pridala najmä ústna časť, v ktorej súťažiaci mohli prostredníctvom online priestoru
prezentovať nielen  seba ako osobnosti i vzdelané bytosti oplývajúce najmä rečovými schopnosťami, ale tiež reprezentovať svoju školu.

Našej Eme sa to podarilo, a tak jej úspech v podobe 3. miesta vrhol slnečný lúč nádeje na budúcnosť našej školy, kde snaha a úsilie jednotlivcov sú odmenené.

Srdečne blahoželáme a za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.                                                                                                                                              Št.

Keď naši bývalí žiaci učia tých súčasných…

 

V rámci projektu Slovo v hlavnej úlohe a na pozvanie Mgr. M. Bolyošovej z NOS v Lučenci sa dňa 8. 2. 2022 štrnásť študentov našej školy zúčastnilo seminára pre recitátorov.

Lektorkou podujatia bola naša absolventka Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., pedagogička, dramatička i scenáristka, ktorá do srdca Novohradu zavítala, aby darovala nielen svoj vzácny čas, ale najmä cenné skúsenosti tým, čo sa venujú, alebo sa v budúcnosti chcú venovať umeleckému prednesu.

Naše žiačky si vyskúšali techniky správneho dýchania, uvoľňovacie a artikulačné cvičenia, a hoci im čas veľmi naklonený nebol (z naplánovaných aktivít nebolo možné pre krátkosť času zrealizovať všetky), strávili príjemné pracovné dopoludnie v priestoroch NOS v Lučenci.

Za všetkých pár názorov:

L: „Dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré v praxi určite využijem. Cítila som sa fajn a uvoľnene. Teším sa na ďalšie zážitky z podobných seminárov.“

E: „Na seminári sa mi páčilo. Naučila som sa správne dýchať, manipulovať s hlasom a lepšie pochopiť text. Spoznala som rôzne cvičenia na artikuláciu a prácu s dychom, ktoré určite využijem. Pochopila som, že text sa mi má páčiť…“

L: „Na seminári ma to bavilo, bolo dobre a páčilo sa mi. Naučila som sa

niečo nové.“

M: „ …bolo super, veľa sme sa dozvedeli.“

A: „Bolo to veľmi zaujímavé a dalo nám to veľa aj do budúcnosti.“

V mene všetkých účastníkov podujatia zostáva už len vyjadriť presvedčenie i túžbu, že (možno i v rovnakej zostave) na podobnom inšpiratívnom a novými informáciami sršiacom stretnutí sa snáď už čoskoro uvidíme opäť.

 Katke a pani Milade patrí naša vrelá vďaka.

                                                                                                                                                                                Lenka K., Evka K., Lucka S., II.A; Mirka G., Aďa P., III.B + E. Št

Seminár_1
Seminár_3
Seminár_2

Mária Gyӧrgyová z 3.D postúpila na krajské kolo  v Olympiáde z anglického jazyka

Tak ako aj po uplynulé roky, s novým školským rokom prichádzajú i nové  kolá predmetových olympiád. Školského kola olympiády z anglického jazyka (22.novembra 2021) sa zúčastnili tí najtalentovanejší študenti našej školy a zmerali si sily. Toto sú traja najlepší:

Poradie

Meno

Trieda

Počet bodov za písomnú + ústnu časť

Dosiahnutý počet bodov

1.miesto

Mária Gyӧrgyová

3.D

28 + 30

58

2.miesto

Adriana Póšová

3.B

26 + 26

52

3.miesto

Noémi Bencsíková

4.D

23,5 + 28

51,5

Dňa 13.januára 2022 sa konalo online okresné kolo 32.ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu zastupovala Mária Gyӧrgyová z 3.D triedy, víťazka školského kola olympiády. Preukázala v tejto súťaži výborné jazykové zručnosti a umiestnila sa na krásnom 1.mieste. Z celkového počtu 40 bodov získala 35 bodov.

Za skvelú reprezentáciu našej školy jej patrí veľká vďaka. 08.februára 2022 bude bojovať na online krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Držíme jej palce … „Break a leg, Marcsi“.

                                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr.K.Ďurošová

Je to jednoduchšie a samozrejme ekologickejšie…

 

Pandemická situácia zmenila náš každodenný život a výrazne zasiahla aj do niektorých súčastí toho študentského. A na vlastnej koži si to vyskúšali i naši súťažiaci, ktorí sa dňa 10.12.2021 zapojili do on-line olympiády zo slovenského jazyka. Bolo to po prvýkrát v histórii našej školy, čo počítač zaujal miesto predsedu súťažnej  komisie a rozhodoval o umiestnení súťažiacich, ktorí si merali sily v dvoch kategóriách.

16 študentov z rôznych tried s napätím čakalo na vyhodnotenie školského kola, ktoré prebehlo centrálne, a tak s miernym oneskorením. A hoci milovníci slovenského jazyka a literatúry bojovali s nesmiernym odhodlaním, úspešným riešiteľom sa stal len jeden z nich. Šťastie sa tento raz usmialo na žiačku IV.A triedy Emu Sarvašovú, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou a postúpila tak do krajského kola olympiády.

A aké boli pocity samotných súťažiacich? Odpoveď nájdete v nasledujúcich myšlienkach:

„Olympiáda zo slovenského jazyka sa nám veľmi páčila, otázky boli primerané a zaujímavé. Časovo sa to dalo tiež dobre zvládnuť. Bolo skvelé si takto preveriť svoje vedomosti. Sme rady za možnosť zúčastniť sa na tejto olympiáde. Budeme šťastné, ak si ju v budúcnosti budeme môcť zopakovať ešte raz.“ (V.  Véghová a N. Mikušová, II.C)

„Myslím si, že online olympiáda je veľmi dobrý nápad. Ja osobne som bola až prekvapená, aké jednoduché to bolo. Rýchlosť, ucelenosť,  pohodlie domova, tieto slová opisujú online olympiádu z môjho pohľadu. Nízka náročnosť bola aj preto, lebo sa dalo ťuknúť pri každej otázke
na zobrazenie ukážky. Nezaberalo mi čas listovanie v papieroch.
Neovplyvňoval ma nikto. Mohla som pohodlne písať, pretože aj učiteľ prechádzajúci sa po triede alebo spolužiaci, ktorí už dopísali, pôsobia rušivo.

Ukazovalo mi, koľko času ešte ostáva, nemusela som si to sledovať ako v škole. Páčilo sa mi, že stačilo len ťuknúť na správnu odpoveď a hneď to bolo zaznamenané. Je to jednoduchšie aj pre učiteľov, pretože majú hneď vyhodnotenie odpovedí.

 Som toho názoru, že olympiády by mali aj v budúcnosti prebiehať on-line. Je to menej zdĺhavé, jednoduchšie a samozrejme ekologickejšie, avšak je mi jasné, že sa nájdu aj žiaci, ktorí nebudú súťažiť poctivo…..“ (V. Sujová, IV.A)

Čo dodať na záver? 

Víťazke srdečne blahoželáme a tešíme sa na všetkých súťažiacich v budúcom školskom roku. 

                                                                                                                                                                                                     Véghová, N. Mikušová/ II.C+V. Sujová/IV.A+E. Št.                                   

Halloweenske príšery na našej Pégečke

V stredu 27.10. 2021 sa na našej Pégečke uskutočnil Halloween. Študenti spolu s profesormi, mali možnosť zažiť skvelú halloweensku atmosféru, ktorú vytvárali masky a kostýmy študentov, ale aj profesorov. Masiek bolo „všeho chutí“ : bosorky, kostry, upíri, duchovia, čerti, dokonca aj postavy z filmov zavítali medzi nás, v podaní našich študentov, a tým sa vyhli skúšaniu na vyučovacích hodinách. Najkreatívnejšie masky boli ocenené cez veľkú prestávku na školskom dvore. Hodnotili sa aj tekvice, ktoré vyrezávali šesťčlenné družstvá z tried počas druhej a tretej vyučovacej hodiny. Tekvice boli strašidelné, vtipné, dokonca aj umelecké a tak porota mala ťažkú úlohu s výberom troch NAJ tekvíc školy.  Masky a príšery sa mohli po vyučovaní vybrať strašiť ďalej na vlaky a autobusy, a vďaka vydarenému dňu sa mohli začať aj jesenné prázdniny so skvelou náladou.  

                                                                                                       Póšová A. (3. B)

Biela pastelka

Dňa 24.9. 2021 naši žiaci z III. B triedy odboru SVP prispeli vyzbieraním v uliciach mesta Lučenec k sume 1366,44€,  k celoslovenskej zbierke “ Biela pastelka“.

ÚNaSS, pracovisko LC im touto cestou chce poďakovať za pomoc a podporu pri realizácii hlavného zbierkového dňa zbierky Biela pastelka.

Ďakujeme za vašu ochotu a aktivitu…Ivana Iždinská Belková

Týždeň Dobrovoľníctva 

Dňa 21.9.2021 sa žiaci III. B a IV.B triedy zúčastnili v rámci týždňa Dobrovoľníctva dobrovoľníckej aktivity: „Tvorivé dielne“      

V 3 pé  Spoloč.centre, kde v rámci zaujímavých aktivít, ktoré sme si my pre nich a oni pre nás pripravili, a potešili sme sa tak vzájomne svojou prítomnosťou s obyvateľmi DSS Slatinka, DSS Libertas, n.o. Alternatíva a  príjemnými ľuďmi.

 Za aktivitu a podporu im ďakujeme….Ivana Iždinská Belková

Výhra

Na začiatku to bolo celkom jednoduché, prihlásiť sa na online prezentáciu firmy NEXINEO, zaregistrovať školu do výhernej súťaže… A čakať, až sa šťastie unaví. A ono sa unavilo 31.5. 2021. No a od 2.10. 2022 máme novú ,funkčnú, zariadenú učebňu so 16+1 novými počítačovými zostavami od spomenutej firmy. Pevne dúfame, že nám zvýši kvalitu edukačného procesu.

                                                                                                        Mgr. Ondrej Nociar

IMG_20211022_093303

„Kto sa z nej napije, lásky sa dožije...“

Sychravé a upršané počasie sa stalo naším spoločníkom na ceste do Novohradskej knižnice v Lučenci (NKLC) dňa 6. októbra 2021, kam sme sa (II.A, II.C, II.D/3 žiačky
a Mgr. Patakyová) vybrali na besedu Šiesta veta B. Slančíkovej-Timravy (podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 70. výročia úmrtia B.S. Timravy).

V podaní dramaturgičky, scenáristky a pedagogičky prof. Zuzany Gindl-Tatárovej, ArtD., hosťky NKLC, sme sa preniesli nielen do obdobia jej študentských čias, keď
pod vplyvom svojej profesorky na strednej škole dospela k poznaniu, že treba mať vlastný názor, ale aj do situácie, keď svoj vlastný názor vysloviť, a to ešte ústami ženy, bolo odvážne. A odvážna bola aj naša Boženka (Slančíková-Timrava).

V príjemnej atmosfére zrekonštruovaných priestorov knižnice sme boli obdarovaní nielen zaujímavosťami zo života a tvorby jedinečnej slovenskej spisovateľky (pomenovanej aj „slovenský Dostojevskij“), ale aj spomienkami a zážitkami z natáčania životopisného filmu Šiesta veta, inšpirovaného práve osudmi B. Slančíkovej-Timravy. Láska k filmu vyslovená prof. Tatárovou nás presvedčila, že „človek musí mať vášeň pre niečo, aby to (niečo) mohol robiť dobre“.

A čo dodať na záver?

Určite si Šiestu vetu pozrite – zasmejete sa (aj na Ťapákovcoch), zamyslíte sa (nielen nad historickými udalosťami), priučíte sa (aj ľudovým zvykom a tradíciám),  možno sklopíte na malú chvíľu zrak (a rumeň vám sfarbí líca), ale najmä sa presvedčíte o tom, že „kto sa z nej (z timravy = zo studničky) napije, lásky sa dožije“. Žiaľ, hoci sama Timrava po láske túžila, „nikdy sa už nevydala a nikdy tiež neopustila tento kraj, tu vytvorila celé svoje literárne dielo – ovocie dedinských samôt“ (šiesta veta).

Apropó: Keď bola Timrava smutná, dokázala celý smútok vypísať.

Tak neváhajte, vezmite do ruky pero a   p í š t e! Možno práve z vás bude spisovateľ/

                                                                                                                         Eva Št. 

Šiesta veta2

Nikto z nás neodišiel domov naprázdno

Neisto až nedôverčivo, no plní očakávania z neznámeho sa žiaci I.C triedy našej školy dňa 22. 9. 2021 vybrali po stopách písmeniek v knihách ukrytých v zrekonštruovaných priestoroch Novohradskej knižnice v Lučenci.

Najskôr opatrne, postupne však stále istejšie mladí návštevníci odkrývali tajomstvá služieb, ktoré knižnica ako inštitúcia ponúka. Dozvedeli sa zaujímavé a pre uľahčenie i spestrenie študentského života veľmi prospešné informácie, čo niektorých oslovilo natoľko, že priamo na „mieste činu“ vyplnili prihlášky za členov knižnice.

Našu (žiakov som sprevádzala aj ja) túžbu po poznaní všetkých zákutí Novohradskej knižnice v Lučenci zavŕšilo nahliadnutie do bohatstva detskej a umeleckej literatúry a nefalšovaný dotyk s knihou.

Keďže čas bol tento raz naším spojencom, mohli sme si všetci dovoliť aspoň na malú chvíľu dotknúť sa skúmavým pohľadom skvostov výstavy Júliusa Szabóa, inštalovanej v priestoroch oddelenia náučnej literatúry. Okrem požičaných knižných titulov sme si tak mohli do batôžka dobrodružstiev pribaliť aj zákusok v podobe  estetického zážitku.

Určite sa sem radi vrátime, aby sme opäť nasali jedinečnú atmosféru.

Srdečne pozývame aj vás ostatných!

E.Št.

Európsky deň jazykov 2021

 

Tento rok sme Európsky deň jazykov usporiadali trochu netradične. Neorientovali sme sa len na anglicky-hovoriace krajiny, ale na celú Európu. Žiaci sa v určenom časovom limite snažili naučiť spievať krátky úryvok pesničky v rôznych jazykoch Európskych krajín. Keďže kreativita našim žiakom nie je cudzia, o výsledok sa s vami radi podelíme v priloženom videu. Uhádnete o ktoré jazyky sa jedná?

                                                                                                   Mgr.K.Ďurošová