Akcie 2023/2024

Z tohtoročnej jesennej divadelnej úrody

 

Aj tento rok v rámci festivalu Divadelná jeseň 2023 sme mali tú česť navštíviť divadelné predstavenie v podaní Divadla Commedia Poprad, ktoré zavítalo do Novohradu na pozvanie  Novohradského osvetového strediska a Mesta Lučenca, aby nielen Lučenčanom spríjemnilo jeden sychravý jesenný pondelok.

Tentoraz sa herci vkradli do duší nás divákov prostredníctvom inscenácie Neprebudený, spracovanej na motívy rovnomennej poviedky Martina Kukučína. Predstavenie prinieslo tragický, no i jemným humorom presvetlený príbeh dedinského husiara Ondráša Machuľu, ktorý nevie prekonať nástrahy sveta, a tak v ňom hynie.

V hlavnej úlohe Ondráša sa predstavil herec Milan Novák. Ten postavu duševne nezrelého husiara zvládol bravúrne a zahral uveriteľne.

Predstavenie nám ako divákom ponúklo aspoň okamih na zastavenie sa a zauvažovanie o postavení ľudí, tak trochu odlišných, v našej spoločnosti.

Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Št.

Ako sa z nás učiteľov na pár hodín stali žiaci…

 

2. novembra 2023 sme sa na niekoľko minút vrátili o pár rokov späť, a to do školských lavíc, aby sme získali najnovšie informácie o inovovanom Štátnom výchovnom programe pre ŠKD.

Zaujímavú a pre naše ďalšie pedagogické pôsobenie nepostrádateľnú oblasť nám sprostredkovali lektori Občianskeho združenia – vychovávatelia.sk manželia Zábuškovci. Touto cestou im úprimne ďakujeme za ochotu pricestovať priamo k nám do Lučenca, aby nám odovzdali nové poznatky a cenné skúsenosti pre našu ďalšiu pedagogickú činnosť.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Št.

Sárova Bystrica 2023

 

26. októbra 2023 sme navštívili Banskú Bystricu, aby sme aj tento rok zabojovali o prvenstvo v súťaži mladých moderátorov Sárova Bystrica 2023.
Mladé talenty súťaže mali aj v tomto roku možnosť zmerať si sily v piatich disciplínach, a to konkrétne: v moderovaní, čítaní reklamných vstupov a spravodajských blokov, tvorbe videoreportáže a realizácii rozhovoru s respondentmi.

Tentoraz sa na nás šťastie usmialo, a to v podobe tretieho miesta pre našu energickú maturantku Lauru Lackovú zo IV.C triedy. Prišla, „zaštebotala“, rozosiala pozitívnu energiu všade navôkol a …skončila tretia.

Dúfame, že sme vykročili tou správnou nohou a že aj rok 2024 má pre nás pripravené prekvapenie. Ale nepredbiehajme.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Št.

Fatima skončila druhá

 

24. októbra 2023 sa v CVČ Magnet v Lučenci konalo regionálne kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

V IV. kategórii stredných škôl súťažila aj žiačka IV.B triedy Fatima Haziroglu, ktorá získala krásne druhé miesto.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

                                                                                                                                 Št.

Pod lampou

 

Dnes (20.10.2023) sme si Pod lampou „posvietili“ na nášho absolventa, herca a moderátora Dušana Ambroša, ktorý zavítal do Lučenca, aby sa s nami v priestoroch Novohradskej knižnice v Lučenci podelil o svoje zážitky, pocity, životné úspechy a sny.

A samozrejme, že nechýbala ani miniautogramiáda.

Ďakujeme Duškovi za inšpiráciu, motiváciu, slová povzbudenia i cenné rady. Už teraz sa tešíme na stretnutie počas Nonstop párty.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Št.

Dobšinského rozprávky ako inšpirácia

 

V piatok 13. októbra 2023 sa na žiakov II.A triedy usmievalo nielen štrbavé jesenné slniečko, ktoré ich sprevádzalo cestou do Novohradskej knižnice v Lučenci, ale aj milá hosťka Ivana Jackuliaková, umelecká výtvarníčka, inšpirujúca sa krásou ženy, ľudovým krojom, rozprávkami i detským úsmevom.

Počas zaujímavého rozprávania pani Ivana dovolila našim druhákom nakuknúť do jej osobného života a prezradila im, že výsledkom jej tvorivosti a úcty k folklóru sú nádherné čelenky do vlasov, plné všakovakých kvetov.

Nevediac ako, zrazu sa naši žiaci ocitli v rozprávkovej ríši P. Dobšinského, ktorý v niektorých scénach svojich fantastických príbehov mohol smelo konkurovať autorom dnešných hororov. 

A vraj piatok trinásteho…(?) Tentoraz priniesol plné vrece šťastia.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Št.

Ustanovujúce zasadnutie Rady MMP

 

5. 10. 2023 sa na Radnici v Lučenci konalo ustanovujúce zasadnutie Rady Mestského Mládežníckeho Parlamentu Lučenec. Jej členmi sa stali aj naše šikovné žiačky Danielka Blahutová a Vanessa Rebeka Samašová z III.C triedy.

Europe Direct Lučenec – Aktivity o EU

 

V septembri sa žiaci 2.B a 3.B triedy zúčastnili zaujímavej akcie organizovanej Europe Direct Lučenec – Aktivity o EU“ , kde sme mali možnosť si overit svoje znalosti a zručnosti spoznávania EU, a zapojiť sa tak do besedy s p.Miškou Hrnčiarovou z Európe Direct v LC. Za prilezitost Ďakujeme a tešíme sa na budúce, žiaci 2.B a uč.2. B. 

Exkurzia do Bratislavy

 

V jeden krásny stredajší slnečný deň sa žiaci a žiačky, ktorí reprezentovali školu alebo mali prospech na čisté jednotky, zúčastnili pod vedením pedagógov Eriky Kurákovej a Dagmar Jantošovej, exkurzie do nášho hlavného mesta. Čakal ich zaujímavý program. Hneď po príchode im otvorila svoje dvere obrátená pyramída Slovenského rozhlasu v Bratislave, kde si mali možnosť prezrieť nielen unikátnu architektúru, ale aj vysielanie správ. Hneď potom ich privítalo nedávno dokončené slnečné námestie slobody, z ktorého ich na Slavín odviezol milý pán šofér autobusom. Po nádhernej scenérii Bratislavy a pár fotkách s pomníkom v pozadí, svoju náruč otvorilo centrum Bratislavy.

Nádherný deň korunoval dramatický večer v Činohre SND hrou Veselé paničky windsorské od Williama Shakespeara. Večer sme sa všetci šťastne vrátili obohatení o prekrásne zážitky domov.

Hra v hlavnej úlohe

 

O tom, že hra ako metóda rozvoja komunikačných spôsobilostí detí, nás prišla presvedčiť PhDr. Gabriela Pavúková, pracovníčka NIVAM (Národného inštitútu vzdelávania a mládeže), ktorá do našej školy zavítala 22.09.2023.

Metodický deň pre stredné pedagogické školy sa uskutočnil pod záštitou MŠVVaŠ SR ako súčasť projektu v spolupráci s NIVAM a UNICEF a zúčastnili sa ho naši maturanti zo IV.A triedy.

Cieľom podujatia pod názvom Hry na podporu rozvoja komunikačných spôsobilostí detí s odlišným materinským jazykom bolo predstaviť edukačné hry a aktivity na stimuláciu komunikačných spôsobilostí detí s odlišným materinským jazykom. Krátky vstup bol venovaný hre ako metóde oboznamovania sa so slovenským jazykom, vzápätí nasledovala zaujímavá prezentácia svojpomocne zhotovených hračiek, ich významu, účastníci mali tiež možnosť zahrať sa s hračkami.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Št.

Beseda s Miroslavom Regitkom

 

Posledný septembrový piatok (29.9.2023) žiaci II.A triedy zavítali do priestorov Novohradskej knižnice v Lučenci, kde sa stretli s ďalšou významnou osobnosťou umenia. Tentoraz to bol portrétny karikaturista, ilustrátor detských časopisov (Ohník, Fifík), kníh, učebníc i obalov na CD  Miroslav Regitko.Beseda bola plná užitočných informácií, zaujímavých príbehov, smiechu, no žiaci nepohrdli ani ochutnávkou ďalšieho kúska umenia.

                                                                                                                                                                                                                                                              Št.

Čitateľský maratón 2023 

v Lučenci 

 

Druhý októbrový deň 2023 patril maratónu v čítaní, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Radnice v Lučenci. Sálou Fénix sa niesli hlasy žiakov ZŠ, študentov SOŠ a gymnázia, čítajúcich z tvorby významnej autorky Novohradu Hany Koškovej.

Samotná poetka dodala punc originality tomuto netradičnému podujatiu, a to nielen osobnou prítomnosťou, ale i zaujímavou prezentáciou svojej najnovšej literárnej tvorby. 

 

Ďakujeme za ozvláštnenie a spríjemnenie, inak celkom obyčajného, pondelka.

Do skorého čítania, priatelia!

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Št.

Slovo v hlavnej úlohe

 

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci dňa 27.septembra 2023 v rámci projektu Slovo v hlavnej úlohe zorganizovalo pre stredoškolákov tvorivú dielňu pod názvom Od rozhovoru po podcast. Lektor Marcel Páleš, rozhlasový moderátor, redaktor a dramaturg RTVS, sprostredkoval účastníkom podujatia zaujímavé informácie a v rámci diskusie ich oboznámil s charakteristickými črtami rozhlasovej práce, a to nielen z pohľadu redaktora, ale i moderátora. Študenti si vyskúšali, ako viesť rozhovor, boli svedkami (niektorí aj účinkujúcimi) živého vstupu a po analýze praktických výstupov získali cennú spätnú väzbu, ktorá (čo i len o milimeter) im určite pomohla v osobnom posune či ďalšej inšpirácii. Možno sa s niektorými v blízkej budúcnosti stretneme na televíznych obrazovkách a niektorí sa nám prihovoria od mikrofónu v rozhlasovom štúdiu. Ktovie?

Rozhovor s koordinátorkami

 

Ďakujeme poslankyniam mestského zastupiteľstva a zároveň koordinátorom Mestského mládežníckeho parlamentu – Nadi Bohinskej a Karolíne Mičkovej – za inšpiratívnu prednášku o dôležitosti  a poslaní mestských a školských študentských parlamentov. Ďakujeme zároveň aj za to, že našim študentom vysvetlili štruktúru a ciele mestských parlamentov a poukázali na dôležitosť hlasu mladých ľudí.

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024