Odpisy vysvedčení

Žiadosť o vyhotovenie odpisu vysvedčenia posielajte na priloženom tlačive emailom (skola@sospglc.sk , renata.gubaniova@sospglc.sk), alebo poštou.

Dokument vo formáte PDF si môžete stiahnúť kliknutím na odkaz:

https://www.sospglc.sk/wp-content/uploads/2022/01/Ziadost-o-vyhotovenie-odpisu.pdf