Nevelési tanácsadás

 

Iskolánkon a 2014/2015-ös tanévől két nevelési tanácsadó dolgozik. A szlovák tagozat diákjai Mgr. Zuzana Danišovától, a magyar diákok  Mgr. Magdaléna Bódiovától kérhetnek tanácsot. A tanulókat és a szülőket a Nevelési tanácsadási szobában ( 140 sz. terem) fogadják.

Konzultációs órák:

Mgr. Zuzana Danišová                  hétfő     10.35 – 12.15

Mgr. Magdaléna Bódiová            hétfő      10.35 – 11.20              

A nevelési tanácsadó segít a tanulóknak, s egyben a szülőknek is a főiskolai és egyetemi tanulmányok, valamint a munkahely kiválasztásában és a jelentkezési lapok kitöltésében, s az iskolapszichológussal együttműködve a nevelési problémák megoldásában. Szorosan együttműködik a pedagógiai- pszichológiai tanácsadóval, az osztályfőnökökkel és a többi pedagógussal. Előadásokat, beszélgetéseket szervez nevelési szakemberekkel, orvosokkal, pszichológusokkal és főleg a humán irányultságú egyetemek és főiskolák képviselőivel.     

Rendszeresen informálja a végzős tanulókat a továbbtanulás lehetőségeiről és a munkalehetőségekről. Tanácsot ad a munkába való jelentkezés feltételeivel kapcsolatosan, segít a motivációs levél, az életrajz megírásában, az állásinterjúra való felkészülésben.

Ebben az iskolaévben a tanulók részt vesznek ginekológussal való beszélgetésen. A 4.évfolyam tanulói professzionális orientációs tesztelésen vesznek részt, amit a losonci CPPPa P – vel együttműködve valósítunk meg.

Minden évben részt veszünk a középiskolák börzéjén, Rimaszombatban és Losoncon.  Rendszeresen bemutatjuk iskolánkat  az alapiskolák végzős tanulóinak és szüleiknek. Rendszeresen ellátogatunk a losonci, nagykürtösi, lévai, rimaszombati, rőcei, rozsnyói és komáromi járás alapiskoláiba, hogy a magyar tanítási nyelvű alapiskolák végzős tanulói számára bemutassuk iskolánkat és felkeltsük érdeklődésüket az iskolánkon való tovább- tanulás iránt.

Aktívan részt veszünk a Nyílt napok megszervezésében és megvalósításában.

Az esetleges magán jellegű és iskolai problémák esetében lépjenek kapcsolatba a nevelési tanácsadóval, vagy az osztályfőnökkel. Szükség esetén segítenek kapcsolatot teremteni a CPPP a P szakembereivel.

 

A szakközépiskolai  karrier/ nevelési tanácsadó szerepe:

·     A tanulók nevelési és fejlődési problémáinak megoldása

·     Az egyetemi tanulmányokra való felkészítés

·     Nevelési tanácsadás

·     A pedagógiai- pszichológiai tanácsadókkal való együttműködés

·     Az iskola pszichológusával és pedagógusaival való együttműködés

·     A rendőrséggel való együttműködés

 

A középiskolai karrier nevelés feladatai – szorosan együttműködve az iskola pedagógusaival és a szakmai gyakorlatot nyújtó szakemberekkel:

· Pozitív viszony kialakítása a választott pályához.

·  Fejleszteni a tanulók személyiségét, önismeretét, jellembeli tulajdonságait, megfelelően formálni nézeteit, értékrendjét,  rámutatni sikereire, személyiségének erős oldalaira.