Kontakty – Kapcsolatok

Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola Komenského 12, 984 18 Lučenec

Stredná odborná škola pedagogická – Pedagógiai Szakközépiskola
Komenského 12, 984 18 Lučenec
IČO: 00162809
DIČ: 2021612153
Telef.: 047/432 18 12; 0911 280 304
email: skola@sospglc.sk

www.pasalc.wbl.sk
www.sospglc.sk

Riaditeľ školy

Mgr. Ondrej Nociar

+421 47 433 03 11
+421 911 132 280
ondrej.nociar@sospglc.sk

Zástupkyňa riaditeľa školy

PhDr. Alena Tatárová

+421 47 432 18 12
+421 903 944 235
alena.tatarova@sospglc.sk

Vyučujúci

Mgr. Gabriela Beňušová

gabriela.benusova@sospglc.sk

Mgr. Katarína Ďurošová

katarina.durosova@sospglc.sk
Predsedkyňa Rodičovskej rady

Mgr. Katarína Goodspeed

katarina.goodspeed@sospglc.sk

Mgr. Dagmar Jantošová

dagmar.jantosova@sospglc.sk

Mgr. Kamil Krupinský

kamil.krupinsky@sospglc.sk
Administrátor webovej stránky
Vedúci PK 7670 M pedagogický asistent, predseda Rady školy

Mgr. Daniela Magerová

daniela.magerova@sospglc.sk
Koordinátor prevencie

Mgr. Katarína Oravcová

katarina.oravcova@sospglc.sk
Koordinátor pre projekty

Mgr. Erika Ráczová

erika.raczova@sospglc.sk
Školská kronika

Mgr. Eva Štefancová

eva.stefancova@sospglc.sk

Mgr. Michaela Urbanová Hedvigyová

michaela.urbanova@sospglc.sk

Mgr. Zoltán Básti

zoltan.basti@sospglc.sk

Mgr. Magdaléna Bódiová

magdalena.bodiova@sospglc.sk Výchovný poradca

Mgr. Zdenka Endrödyová

zdenka.endrodyova@sospglc.sk
Vedúca PK 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Mgr. JUDr. Karol Karman

karol.karman@sospglc.sk

PaedDr. Erika Kuráková

erika.kurakova@sospglc.sk
Knižnica - slovenská

PhDr. Henrieta Matušková

henrieta.matuskova@sospglc.sk
Koordinátor pre prácu s integrov

Mgr. Veronika Patakyová

veronika.patakyova@sospglc.sk Koordinátor Žiackej školskej rady

Mgr. Michal Stieranka

michal.stieranka@sospglc.sk
Vedúci školskej záhrady

Mgr. Žofia Sabatská

zofia.sabatska@sospglc.sk

Mgr. Natália Ševčíková

natalia.sevcikova@sospglc.sk
Vedúca PK

Mgr. Ivana Iždinská Belková

ivana.izdinskabelkova@sospglc.sk vedúca PK 7661 M sociálno-výchovný pracovník

Gabriela Czikóová

magdalena.bodiova@sospglc.sk
Knižnica - maďarská

Mgr. Zuzana Danišová

zuzana.danisova@sospglc.sk
Výchovný poradca

Mgr. Iveta Galovičová

iveta.galovicova@sospglc.sk

Mgr. Atila Chovan

atila.chovan@sospglc.sk
Koordinátor pre enviromentálnu

PaedDr. Miroslava Kocúrová

miroslava.kocurova@sospglc.sk

Mgr. Anton Oláh

anton.olah@sospglc.sk

Mgr. Drahomíra Lipianska Valocková

drahomira.lipianska@sospglc.sk

Zsuzsanna Németh

zsuzsanna.nemeth@sospglc.sk

Mgr. Eva Pauková

eva.paukova@sospglc.sk

Mgr. Eva Zubová

eva.zubova@sospglc.sk

Administratívni zamestnanci

Anna Kuviková

Hospodárka
anna.kuvikova@sospglc.sk
+421 47 432 18 12
+421 911 280 304

Darina Paulenková

Účtovníčka
darina.paulenkova@sospglc.sk
+421 47 432 18 12

Mgr. Renáta Gubániová

Referentka
renata.gubaniova@sospglc.sk
+421 47 432 18 12

Alžbeta Oravcová

Mzdová účtovníčka
alzbeta.oravcova@sospglc.sk
+421 47 432 18 12

Milan Líška

Správca IKT
milan.liska@sospglc.sk

Alena Kostíková

Vedúca školskej jedálne alena.kostikova@sospglc.sk
+421 911 280 310
+421 47 432 18 12