Stredná odborná škola pedagogická- Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 984 18 Lučenec

Uplynulo už 150 rokov od začatia činnosti školy, ktorá ponúka vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku....

Druhé kolo prijímacích skúšok – pomaturitné štúdium VJM

 

Riaditeľ  Strednej odbornej školy pedagogickej – Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 984 18 Lučenec v súlade s platnou legislatívou po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol , že sa v škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne28. augusta 2024 (streda) od 8 :00 hod. v budove školy. Kritériá pre prijatie sú rovnaké, ako boli pre prijímacie skúšky konané v 1. kole  v  šk. roku 2023/2024. 

Prihlášky na štúdium je potrebné poslať na adresu školy najneskôr do 31. júla 2024.

Počet voľných miest:

7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo s VJM  pomaturitné štúdium    –  6 miest

                                   V Lučenci 1.7. 2024

                                                                                                                                                                                                                    Mgr. Ondrej Nociar                                                                                                                                                                                                                                                                       riaditeľ školy    

 

Výsledky prijímacích skúšok !

Ako Dežo Hoffmann fotil Beatles

 

Daždivý deň, sklesnutá nálada, premočený autobus. Áno, takto to bolo v deň 24.4.2024, keď sme sa my pégečkári z Lučenca vybrali do Zvolena na divadelné predstavenie pod názvom Dežo Hoffmann: Fotil som Beatles.

Všetci sme boli znudení upršanou cestou, avšak po príchode do Divadla J.G.Tajovského  sa naša nálada otočila o 180 stupňov. Nevedeli sme, čo máme od predstavenia čakať, ale, poviem vám, stálo to za to. Herci nám ukázali, čo je to dokonalé divadlo, a priblížili nám časy, keď svet nebol taký ružový ako dnes. Dokonca niektorých z nás to dojalo, čo som fakt nečakal. Jednoducho povedané, bola to čistá fantázia.

A ako divadelný zážitok vnímali niektoré moje spolužiačky?