Stredná odborná škola pedagogická- Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 984 18 Lučenec

Uplynulo už 150 rokov od začatia činnosti školy, ktorá ponúka vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku....

Akcie

Timravina Studnička   Dňa 20. septembra  2022 sme v našej škole  zorganizovali školské kolo v umeleckom prednese  pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA STUDNIČKA.

Viac...