PROJEKTY E +

 „V súčasnosti je internacionalizácia vzdelávania pre školy nevyhnutnosťou. Erasmus+ predstavuje inovovanie, podnikanie, hodnotové obohacovanie a získavanie vedomosti.“ Alfredo Garmendia  
 
ČO JE ERASMUS+? Erasmus+ je program Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. V roku 2021 sa spustila nová generácia programu Erasmus+. Prináša nové príťažlivé prvky vrátane príležitostí na mobilitu pre učiacich sa a zamestnancov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a trvalých akreditácií pre poskytovateľov OVP a iné organizácie.
ČO TO ZNAMENÁ PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU (OVP) a našu školu? Erasmus+ ponúka učiacim sa, učňom, učiteľom a ďalším zamestnancom v oblasti vzdelávania množstvo príležitostí zlepšiť si vedomostí, zručnosti a kompetencie. Program ponúka poskytovateľom OVP a iným organizáciám možnosť spolupracovať so širokou škálou partnerov zo zahraničia a zlepšiť svoju otvorenosť, dynamickosť a atraktívnosť.
KTORÉ KRAJINY SA MÔŽU ZÚČASTNIŤ? Organizácie, ktoré sa chcú stať súčasťou projektov v rámci programu Erasmus+, musia pochádzať z jedného z 27 členských štátov EÚ alebo z jednej z krajín, ktoré sú v plnej miere pridružené k programu: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.