Projekt KA 121 2022

Program: Erasmus+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie: Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy

Výzva: 2022

Kolo: 1 kolo

Začiatok projektu: 01/06/2022

Koniec projektu: 31/05/2024

Trvanie projektu (mesiace): 24 months

Odborná prax – Szarvas, Maďarsko – október 2023

 

10 študentov SOŠPg v Lučenci, v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, vykonávalo svoju prax na Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v meste Szarvas, na juhu Maďarska. Odborná prax trvala 17 dní. Počas týchto dní sa študenti zoznámili s režimom dňa v MŠ, mali možnosť zapojiť sa do edukačných aktivít v MŠ, kde pomáhali deťom zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku. Zistili, že preferovaný typ výučby je „zážitkové vyučovanie“, preto bolo samozrejmosťou pomáhať pri plaveckom výcviku, pri zbere zeleniny v školskej záhrade, pri čistení  arboréta, pečení posúchov v tradičnej kamennej peci, alebo ich účasť na prezentácii výcviku psíkov „agility“.

2 študentky v odbore pedagogický asistent mali možnosť porovnať prácu pedagogického asistenta na Slovensku a Maďarsku. Ich práca nespočívala len v pomoci a práci so žiakmi, ale z veľkej časti pomáhali alebo „asistovali“ učiteľovi na vyučovacej hodine. Pripravovali pomôcky na vyučovanie, obsluhovali didaktickú techniku, pripravovali si didaktické hry pre žiakov, viedli rozhovory v slovenskom jazyku … ale aktívne sa zapájali aj do mimoškolských aktivít (niekedy i na bicykli). 

Nespočetné množstvo zážitkov obohatilo naše životy. Snáď budú mať šancu zažiť podobnú prax aj ďalší študenti.

                                                                                                                                                                                                                                             Mgr.Katarína Ďurošová