Mobilita Česká Republika

Mobilita projektu Erasmus+ K1 sa konala v prvých troch týždňoch v máji 2023 v Prahe 7. Dvanásť žiačok z 3.A a 3.B triedy sa zúčastnili tejto praxe vo Fakultnej materskej škole pri Pedagogickej fakulte UK Na výšinách. Počas svojho pobytu sa žiačky aktívne zapájali do činností v MŠ, viedli jednotlivé aktivity, absolvovali návštevy múzeí a interaktívnych činností v nich. Zúčastnili sa besiedky k Dňu matiek, spoznávali a viedli činnosti spojené s prírodou a zvieratami.

V posledný deň praxe vystúpili pred deťmi s hudobno-literárnym pásmom Notka Bodka a zaspievali im slovenské ľudové pesničky. Každý deň ich čakala príprava na tieto činnosti a dievčatá ju zvládli na výbornú. A nebolo to len o práci v MŠ. Popoludní a vo voľné víkendové dni všetci navštívili rôzne kultúrne pamiatky a miesta, napr. Václavské námestie, Pražský orloj, Karlov most, Pedagogické múzeum J.A.Komenského, Obecní dum, Vyšehrad, Petřín s vyhliadkovou vežou ale aj ZOO. Taktiež sa zúčastnili divadelného predstavenia 4sestry v divadle Studio dva. Pre študentky toto všetko bolo veľmi poučné a zaujímavé.