ERASMUS + KA1 – 2018‚ Anglicko/Maďarsko

Názov projektu:  Prax z nás robí majstrov

Program Erasmus+

Kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie KA102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Začiatok projektu 01/06/2018

Koniec projektu 30/06/2019

Trvanie projektu (mesiace) 13

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť 12 žiakom tretieho ročníka odboru 7649 M učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom slovenským možnosť získať nové skúsenosti pri praktickej príprave v anglicky a maďarsky hovoriacej krajine. Počas projektu, majú žiaci možnosť porovnať školský systém v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania detí, oboznámiť sa s metodológiou výchovy a vzdelávania v maďarských a anglických predškolských zariadeniach. Partnermi projektu sú predškolské zariadenie Happy Bunnies v anglickom meste Gillingham a Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v maďarskom Sarvaši. Účasťou na projekte si okrem spomínaných vedomostí zlepšenia komunikačné schopnosti v anglickom a maďarskom jazyku a zdokonalia doterajších vedomosti o reáliách Veľkej Británie a Maďarska.

 

Toľkokrát po prvýkrát

 

„Čo ste tu zažili po prvýkrát vo svojom živote?“ Tak znela otázka na poslednej supervízii v Gillinghame v Anglicku len niekoľko hodín pred návratom domov na Slovensko.

Všetci z našich účastníkov mobility žiakov 3. ročníkov odboru učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo sa vďaka programu Erasmus+ po prvýkrát zúčastnili odbornej zahraničnej praxe v predškolskom zariadení Happy Bunnies Nursery a to v termíne od 24.4. – 7.5. 2019. Zamestnanci tamojšej škôlky nás prijali s otvorenou náručou, milým a úctivým prístupom ako je pre anglickú kultúru typické.

Všetkých 11 dievčat a jeden mladý muž –  Michal, svojím zodpovedným prístupom a tvorivými aktivitami príjemne prekvapili nielen nás- sprevádzajúce osoby,Mgr. K. Goodspeed a Mgr. K. Oravcovú, ale aj učiteľky a manažérku HBN ,Claire Lantham, no predovšetkým si získali pozornosť  a dôveru tých najdôležitejších z najdôležitejších – malých anglických škôlkárov. Okrem odborných kompetencií, nových vedomostí a hlavne skúseností z praxe v Spojenom kráľovstve si odniesli aj pocit z dobre vykonanej práce.

V závere v nás ostal dobrý dojem a v kútiku duše viera, že sa všetko naučené odzrkadlí na profesijnom a osobnostnom raste našich žiakov a svoje skúsenosti zúročia vo svojej ďalšej praxi v materských školách na Slovensku.     

PS: Po prvýkrát…. fish and chips/ryba s hranolkami/, full english breakfast /typické anglické raňajky/, let lietadlom, jazda v metre či v dvojposchodovom autobuse, prvýkrát návšteva Londýna, Canterbury, Rochestru, po prvýkrát pri mori, prvýkrát v Primarku J a mnoho, mnoho ďalších…

Prezentácie: 

Anglicko prezentácia Naty a Mima

KING-CHARLES-HOTEL

Prax z nás robí majstrov

GILLINGHAM – MESTO A VÝLETY

Londýn a jeho pamiatky Metodika – naša aktivita s knižkou Čo sme zažili prvýkrát

                                                                                                                                                                                                                         Mgr. K.Goodspeed a Mgr. Oravcová

V Maďarsku po slovensky

 

Projekt Erasmus +  tento rok prvý krát umožnil žiačkam tretích ročníkov slovenských tried nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši, v Maďarsku. Pod vedením Mgr.K.Ďurošovej, G.Czikóovej a Mgr.E.Paukovej sme tam strávili  dva týždne v plnom nasadení.

 Doobedu práca – zúfalé pohľady našich dievčat, ktoré nerozumeli deťom, vystriedala po “zoznamovacích“ dňoch, aktívna spolupráca p.učiteliek a našich dievčat …a tak sa čítalo, recitovalo, spievalo, hralo na flautách, cvičilo a hrali sa aj krátke divadelné predstavenia…všetci sme sa tak zapojili do každodenného chodu materskej školy. Každý obrázok darovaný škôlkárom z lásky je pre nás ocenením.      

Poobede prácu vystriedali voľnočasové aktivity – mesto Sarvaš ponúka nespočetné množstvo aktivít a tak bolo z čoho vyberať. Čo sme sa naučili a zažili? Všetci vieme kto bol Samuel Tessedik, kde je stred Rakúsko-uhorska, aké poklady sa ukrývajú v Slovenskom dome, koľko histórie sa skrýva v meste … aké krásne je divadelné predstavenie hrané pri vode, ako sa deti predškolského veku tešia slovenskému predstaveniu …ako ťažko sa vesluje na dračej lodi (a ľahko bubnuje J), koľko logiky nám chýba keď sa chceme dostať z únikovej izby (escape room) Ja aj to aká teplá a liečivá je voda v miestnych kúpeľoch.

Večer bol vždy najťažší – rozbor dňa, príprava na ďalší pracovný deň a kurz maďarčiny. Vieme, že za dva týždne sa nik nenaučí plynule komunikovať v cudzom jazyku, ale ako sa u nás hovorí, „už nás nepredajú“. Všetko čo sa dievčatá naučili sa dá ukončiť vetou: „Rajzolj nekem valamit.“ J

Dúfame, že budúci rok dostanú takúto šancu aj ďalší žiaci našej školy.

                                                                                                                                                                                                                                                               K.Ďurošová

Ukončenie zahraničnej odbornej praxe v Sarvaši

 

Aj napriek chladnému jesennému obdobiu, kedy prvé lastovičky odlietajú do teplých krajín, sa tie naše z SOŠP vrátili z južného Maďarska, aby šírili výsledky svojho snaženia.

Žiačky 3. ročníkov z 3.A triedy  M. Petická, A. Križanová, L. Maďarová, A. Dirbáková, z 3.B triedy P. Babiaková, T. Gažurová, A. Hoghová, N. Kováčová a z 3.C triedy S. Sokolová, D. Zvarová, M. Pekárová, N. Hazuchová dňa 8.11. 2018 zavŕšili zahraničnú  odbornú prax  a participáciu na programe Európskej Únie Erasmus+ výstupmi v podobe prezentácií pred svojimi rovesníkmi z 3. a 2. ročníkov odboru 7649M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.

V závere im boli z rúk pána riaditeľa odovzdané certifikáty a europasy mobility. S jeho sprievodnými slovami a pochvalami možno len súhlasiť. Všetky dievčatá výborne reprezentovali našu školu a nabrali mnoho odborných i kultúrnych skúseností.

Na hladkom priebehu celej mobility majú veľký podiel sprevádzajúce osoby, Mgr. K. Ďurošová, Mgr. E. Pauková a Mgr. G. Czikóová. Bez ich zodpovedného prístupu a ochoty podporovať naše „lastovičky“ pri ich krokoch k pedagogickej erudovanosti im patri veľké poďakovanie.

                                                                                                                                                                                                                Koordinátorka projektu Mgr. K. Oravcová

Prezentácia č.1….TU

Prezentácia č.2 …TU

Prezentácia č.3 …TU

Prezentácia č.4. …TU