Partneri školy

Odbor školstva a kultúry Mestský úrad Lučenec materské a základné školy v Lučenci a vo Fiľakove

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec

DSS Slatinka

3Pé Spoločenské centrum Lučenec

DSS Libertas Lučenec

DSS Tuhárske námestie Lučenec

DSS Betánia Kalinovo

Krízové stredisko Amoret Lučenec

CPPPaP Lučenec OZ pre dôstojný život

Mestská polícia Lučenec

Únia pre nevidiacich a slabozrakých Lučenec

SČK Lučenec

Novohradská galéria a múzeum Lučenec

Novohradská knižnica Lučenec

Novohradské osvetové stredisko

Informačno-turistické centrum Lučenec

CVČ Lučenec cestovné kancelárie v Lučenci

Kúpele Číž

Galéria J. Szabóa Lučenec

Hradné múzeum Fiľakovo

Mestské múzeum Fiľakovo

Domov sociálnych služieb Lučenec

….a ďalšími partnermi:

ŠIOV Bratislava

Matica slovenská

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže

Liga za duševné zdravie

Sociálny kurátor ÚPSVaR

Univerzita F. Gaála v Sarvaši

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

OZ proti rasizmu

OZ Človek v ohrození

Národná spoločnosť pre koordináciu prevencie