Maturita 2024

Termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2023/2024 uskutoční v dňoch: 

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 13. marec 2024 (streda) – anglický,  nemecký
  • 15. marec 2024 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra

Praktická časť odbornej zložky sa uskutoční v dňoch 22. apríla  – 25. apríla 2024.

Termín ústnej formy internej časti sa uskutoční 20. mája – 24. mája 2024. 

Termín praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky pomaturitného štúdia sa uskutoční 27. mája – 30.mája 2024.