Maturita 2023

Zverejnenie tém ústnej časti internej formy maturitnej skúšky

Študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (VJ slovenský):

Študijný odbor 7661 M sociálno – výchovný pracovník: