Maturita 2022

Termíny EČ a PFIČ MS: 

Riadny termín: 

15.03.2022      SJL,MJL

16.03.2022      AJ,NJ

18.03.2022      SJSL

Náhradný termín – 05.04. – 08.04.2022

Opravný termín – 05.09. – 08.09.2022

Praktická časť odbornej zložky – 9.5.2022 – 12.5.2022

Teoretická časť odbornej zložky – 23.5.2022 – 27.5.2022