Maturita 2023

Harmonogram marcového termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS):

14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra 

15. marec 2023 (streda) – anglický, nemecký jazyk

17. marec 2023 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra

 

PČOZ  15.5. – 18.5.2023

TČOZ 29.5 – 2.6.2023