Výsledky prijímacích skúšok

Zápis  úspešných uchádzačov do 1. ročníka je stanovený na 1. júla 2022 /piatok/ v čase od 7.30 do 15.00. hod. v kancelárii riaditeľa školy, č. dverí 112.

V prípade , že sa v stanovený čas neviete dostaviť , je možné si ho telefonicky dohodnúť aj na skorší, príp. neskorší termín termín. . číslo: 047/4321 812