Akreditácia

SOŠPg v Lučenci získala na roky 2021 – 2027 AKREDIÁCIU ERASMUS+

Vo výberovom procese za rok 2020 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola naša žiadosť o akreditáciu na Erasmus pre individuálnu organizáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy schválená.

Čo je akreditácia Erasmus?

Akreditácia Erasmus umožní SOŠ Pg v Lučenci plnohodnotné zapojenie do programu Erasmus (2021 – 2027) v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

NA ČO SA VZŤAHUJE AKREDITÁCIA NA ERASMUS? V rámci kľúčovej akcie 1 programu poskytuje akreditácia na Erasmus organizáciám prístup k príležitostiam na vzdelávaciu mobilitu. Kľúčová akcia 1 podporuje organizácie poskytovaním príležitostí na profesionálny a osobný rozvoj študentov, učiteľov, školiteľov a iných zamestnancov v oblasti vzdelávania.

VÝHODY AKREDITÁCIE NA ERASMUS pre SOŠPg v Lučenci?

  1. STABILNÉ FINANCOVANIE

Naša škola sa môže spoľahnúť, že každoročne získa podporu z programu v podobe finančných prostriedkov určených na nové aktivity v oblasti mobility.

  1. VYTVÁRANIE VLASTNEJ STRATÉGIE

Akreditácia na Erasmus škole umožňuje určiť si vlastné ciele a rýchlosť, akou chceme postupovať. Navyše svoj plán môžeme priebežne upravovať tak, aby bol stále aktuálny.

  1. INVESTOVANIE DO BUDÚCNOSTI

Vďaka stabilnému prístupu k finančným prostriedkom sa môžeme sústrediť na dlhodobé ciele. Aktivity v oblasti mobility môžu pozdvihnúť kvalitu výučby a vzdelávania sa vo našej organizácii na novú úroveň.

  1. PRÍLEŽITOSTI NA RAST A PRIESKUM

Môžeme vyskúšať nové druhy aktivít alebo spolupracovať s novými partnerskými organizáciami bez toho, aby sme museli zakaždým vypĺňať novú žiadosť.