Mobilita Taliansko

Odborná prax Sicília – október 2022

 

Študenti našej školy (SOŠ Pg v Lučenci), konkrétne 2., 3. a 4. ročníka, v počte 14 6iakov sociálno-výchovného odboru sa zúčastnili v období od 8. 10. 2022 – 25. 10. 2022 odbornej praxe na Sicílii pod pedagogickým vedením Mgr. Ivany Iždinskej Belkovej a Mgr. Kataríny Oravcovej v rámci schváleného projektu cez podprogram Erasmus +.

Hlavnými cieľmi odbornej praxe bolo získanie nových skúseností počas danej praxe v zahraničí, oboznámenie sa s novými trendami a metódami  sociálnej práce v zahraničí, prehĺbenie si nadobudnutých vedomostí a zručností zo štúdia a možnosť porovnať systém sociálnych služieb u nás a v zahraničí.

Cieľom bola aj pozitívna motivácia k osobnostnému a jazykovému rastu a učeniu sa novým životným situáciám.

Našimi praxovými organizáciami boli sociálne centrum Gigliopoli v meste Milazzo a Faro 85 – Don Orione v meste Messina. Obe sociálne organizácie sme si veľmi obľúbili, nakoľko to boli organizácie plné zaujímavých ľudí s veľkým srdcom a ochotou nám niečo zo svojej práce sprostredkovať.

Za túto príležitosť veľmi pekne ďakujeme a veríme, že aj v budúcich školských rokoch sa nám podarí nadviazať na tento úspešný pilotný projekt pre odbor sociálno-výchovný pracovník a o podobnú skúsenosť sa budú môcť podeliť aj nasledujúce generácie študentov tohto odboru.

                                                                                                                                                         Ivana Iždinská Belková a Katarína Oravcová a študenti – účastníci praxe

Prezentácie: