DofE

Bronz máme už aj „doma“ – na SOŠPg v Lučenci

Po úspešnom zvládnutí Bronzovej  úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (skratka DofE), čakalo na naše prvé “Dofáčky“ ocenenie v podobe certifikátu a odznaku platnom po celom svete. Atmosféru slávnostného odovzdávania Medzinárodných cien vojvodu z Edinburghu aspoň čiastočne priblížili priestory krásnej sály v historickej budove BBSK v Banskej Bystrici, kde sa za ocenením dňa 8.10.2021 vybrali naše dve úspešné študentky: Veronika Beskydiarová zo 4.AAdriana Póšová z 3.B triedy.  Ako prvé „lastovičky“ priniesli toto medzinárodné ocenenie aj na SOŠPg v Lučenci.

PS: Dve žiačky, Karolína Kissová a Ivana Hrnčiarová z 3.A triedy, majú cieľ na dosah a čoskoro rozšíria rady úspešných Dofákov.

Získanie Zlatej, Striebornej či Bronzovej ceny má nielen slávnostný charakter, ale aj hmatateľné výhody. Jednou z najhlavnejších je možnosť uplatnenia certifikátu v rámci prijímacieho konania na niektoré zo svetových univerzít, predovšetkým na tie z anglicky hovoriacich krajín. Úspešné zvládnutie programu môže taktiež zaujať budúceho zamestnávateľa, vzhľadom na to, že samotný certifikát je dokladom tvojej poctivej práce na rozvoji vlastných kompetencií. Zamestnávatelia priamo v Británii uznávajú DofE ako jednu z najdôležitejších mimoškolských aktivít, ktorú hľadajú v životopisoch mladých ľudí pri prijímaní absolventov vysokých škôl.

PS2: Október- November prebieha prihlasovanie do Programu – pridaj sa! Kontaktuj jedného z Dofe tímu na škole cez edupage- Oravcová- Ďurošová- Pauková

Ďalšie ceny DofE odovzdané!
 
Ivana Hrnčiarová a Karolína Kissová si po ukončení všetkých štyroch kľúčových oblastí (talent, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia) 20.4. 2022 prevzali cenu za bronzovú úroveň Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. Srdečne gratulujeme.