Učiteľské mobility

Odborné vzdelávanie učiteľov naprieč Európou

 
V súčasnosti veľmi populárny európsky grantový program Erasmus+ už vyše 30 rokov umožňuje nielen žiakom, ale aj učiteľom rozvíjať profesijné zručnosti v krajinách Európskej únie.
 
Piati učitelia zo Strednej pedagogickej školy sa vydali do sveta s odvahou a odhodlaním priniesť nové nápady, podnety či prístupy pedagogickej praxe aj na Slovensko-do našej alma mater v Lučenci. Popri podnetných programoch jednotlivých kurzov si pedagógovia rozšírili obzory o spoznávanie takých krajín ako je Taliansko, v mestách Rím či Florencia a v Reykjaviku na Islande. Všetci svojou aktívnou účasťou dokázali, že im na kvalitnom odovzdávaní vzdelania záleží.