Učiteľské mobility

Nové príležitosti, nové skúsenosti, nové nápady pre zdokonaľovanie svojej práce získal pán riaditeľ Mgr. Ondrej Nociar a kolegyňa Mgr. Ivana Iždinská Belková. 
Ich stáž prebehla po prvý krát v histórii projektu Erasmus+ v rámci oprávnenej aktivity „Pozorovanie pri práci“. Okrem skúseností získali celoeurópsky platné Europassy mobility a certifikáty o absolvovaní mobility. Prinášame postrehy z ich pozorovaní:

Ako riaditeľ školy spoznával Prahu

Po strastiplnej ceste som večer 11.6. 2023 dorazil do stovežatej Matičky Prahy za účelom projektu E+ pozorovanie pri práci. za obeť mi padol pán riaditeľ partnerskej školy  Vyšší odborní škola pedagogická a sociální , Mgr.Ing. Pavel Žďárský Ph.D.  Ten mi skutočne venoval  množstvo svojho vzácneho času. Aj vďaka množstvu spoločných tém, názorov či krvnej skupiny mi týždeň v spomenutej škole , 12.6. – 17.6. 2023 ubehol veľmi rýchlo. Praha bola okúzľujúca,v škole som sa cítil veľmi dobre a samozrejme som pozval pána riaditeľa na návštevu k nám na Slovensko, do Lučenca.

Záverom sa chcem poďakovať , že som cez Program E+ mohol porovnať riadenie a fungovanie našich partnerských škôl. Každému kolegovi odporúčam využiť takúto možnosť.

Mgr. Ondrej Nociar

Učiteľka odbornej praxe sociálno-výchovný pracovník spoznávala sociálne organizácie v Prahe

„Svoju prvú mobilitu som absolvovala cez projekt  Erasmus+ ­v Prahe

Pod krídla si ma vzala skvelá kolegynka Mgr. Katarína Burianová z Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,  Evropská 33,160 00 Praha 6, pod vedením pána riaditeľa Mgr.Ing. Pavla Žďárského Ph. D. a pani zástupkyne PhDr. Alice Bosákovej. Vďaka množstvu vzácneho času, ktorý mi venovali aj spoločne s kolegynkami, som prežila veľmi obohacujúci pracovný týždeň od 24. 4. do 28. 4. 2023 v podobe pozorovania na hodinách odborného vyučovania odborných predmetov, a počas exkurzií do rôznych pedagogických a sociálnych inštitúcií a organizácií súvisiacich s našim študijným odborom sociálnej práce.“

Mgr. Ivana Iždinská Belková

Odborné vzdelávanie učiteľov naprieč Európou

 
V súčasnosti veľmi populárny európsky grantový program Erasmus+ už vyše 30 rokov umožňuje nielen žiakom, ale aj učiteľom rozvíjať profesijné zručnosti v krajinách Európskej únie.
 
Piati učitelia zo Strednej pedagogickej školy sa vydali do sveta s odvahou a odhodlaním priniesť nové nápady, podnety či prístupy pedagogickej praxe aj na Slovensko-do našej alma mater v Lučenci. Popri podnetných programoch jednotlivých kurzov si pedagógovia rozšírili obzory o spoznávanie takých krajín ako je Taliansko, v mestách Rím či Florencia a v Reykjaviku na Islande. Všetci svojou aktívnou účasťou dokázali, že im na kvalitnom odovzdávaní vzdelania záleží.