SOCRATES – Comenius 2006‚ Grécko

Program: SOCRATES/Comenius 1

Názov projektu: „ Ľudová pieseň má stále dôležitú úlohu v našom živote“

Rok schválenia: 2006

Popis projektu:

„Koordinátorom projektu bola Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci, ktorá spolupracovala na projekte s Prvou technickou školou v Aigio v Grécku.

Hlavné tri tematické oblasti boli HUDBA/TANEC/CUDZIE JAZYKY

Cieľom projektu bola výmena základného slovníka oboch partnerských krajín, spoznávanie kultúry krajín cez spev, tanec a porovnávanie vzdelávacích systémov prostredníctvom návštev v školách v Lučenci a v Aigio. Žiaci oboch krajín predstavili tradičné ľudové piesne a hudbu za sprievodu ľudových a klasických hudobných nástrojov.

Súčasťou projektu boli dva výmenné pobyty skupín žiakov a učiteľov v oboch krajinách. Pobyt gréckych účastníkov sa realizoval od 14. – 28. apríla 2006 v Lučenci a slovenských účastníkov od 3. – 17. júna 2007 v Aigio v Grécku.

Okrem spoznávania ľudových piesní a tancov mali účastníci oboch krajín možnosť spoznať aj spôsob života, filozofiu a kultúru danej krajiny.“